area4u

AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Ajutor HORECA 

Schema de ajutor de stat pentru HoReCa.

În principiu, ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj in cazul agentiilor de turism) suferite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Bugetul schemei de ajutor de stat va fi estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, prin bugetul Ministerului Economiei și din fonduri europene.

Se estimează că vor primi ajutoare de stat 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

AREA4U - AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Codurile CAEN eligibile la finanțare:

Agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN:

 • 7911 – Activitati ale agentiilor turistice
 • 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
 • 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistică, structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor
 • 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 • 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
 • 5590 – Alte servicii de cazare
 • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor
 • 5610 – Restaurante
 • 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 • 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
 • 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Calendar de implementare orientativ- schema ajutor HoReCa

Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor in 30 de zile, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

„În procesul de implementare a schemei se utilizează mecanismul plății către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor însoțite de documentația completă și conform datelor încărcate în aplicația informatică utilizată pentru înregistrarea și administrarea ajutorului de stat în scopul prezentei scheme” – se arată în proiectul de OUG.

Așadar, antreprenorii cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii trebuie să fie pe fază, să nu piardă startul, mai ales că la această schemă de finanțare vor beneficia de ajutoare și companiile mari, care au resurse tehnice și umane.

 

Pentru cei care doresc sa depuna dosarul, va putem oferi serviciile noastre pentru a avea siguranta obtinerii finantarii.


Analiza eligibilitate, întocmire dosar si depunere FARA AVANS!


Comisionul pentru serviciile noastre este de 3,4% dupa obtinerea finantarii!

Cine suntem?

Picture A1 - AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Rezultate obținute de echipa Areaforu la Grantul de Capital de Lucru (criteriu primul venit primul servit) – primele locuri la nivel național!

area4u 1 scaled - AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Dacă doriți sa aplicați, puteți semna contractul acum.

Contract de consultanta


Analiza eligibilitate, intocmire dosar si depunere FARA AVANS


Comisionul pentru serviciile noastre este de 3,4% dupa obtinerea finantarii!

Extras din clauzele contractuale


CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI


Obiectul prezentului contract este furnizarea de servicii de consultanta de afaceri si asistenta de specialitate de catre Consultant pentru elaborarea documentației necesare obtinerii de catre Beneficiar a unei finantari nerambursabile in cadrul Programului „Schema de ajutor de stat pentru HoReCa.”, asigurarea serviciilor de asistenta tehnica de specialitate pentru managementul proiectului si a contractului de finantare nerambursabila.


CAPITOLUL III – OBLIGATIILE CONSULTANTULUI 1. Art.3.1. Consultantul se obliga sa elaboreze documentatia aferenta proiectului conform cerințelor procedurale ale finanțatorului, inclusiv realizarea planului de afaceri si depunerea online a proiectului. In cazul in care consultantul nu isi indeplineste obligatia, pretul serviciilor pentru asigurarea Managementului de proiect se returneaza beneficiarului.
 2. Art.3.2. Consultantul va asigura asistenta pe parcursul evaluarii proiectului, elaborarea raspunsului la solicitarile de informatii suplimentare.

 3. Art.3.3. Consultantul se obliga sa acorde asistenta la intocmirea si depunerea documentelor necesare pentru etapa de contractare.

 4. Art.3.4. Consultantul se obliga sa respecte instructiunile de elaborare ale Proiectului facute publice de Autoritatea Contractanta.

 5. Art.3.4. Consultantul va furniza consiliere privind intocmirea dosarelor de plata conform graficului de esalonare a cererilor de plata, in vederea obtinerii de catre beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil.


CAPITOLUL IV – OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 1. Art.4.1. Sa furnizeze toate informatiile relevante cerute de Consultant, in vederea elaborarii Proiectului.

 2. Art.4.2. Sa plateasca pretul convenit si toate obligatiile financiare ce rezulta din prezentul contract la termenele si in conditiile stabilite in prezentul Contract si in actele aditionale.

 3. Art.4.3. Sa tina seama de indrumarile si sugestiile rezonabile facute de Consultant, in caz contrar Beneficiarul asumandusi intreaga raspundere.


CAPITOLUL VI – VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITATEA DE PLATA SI DAUNE INTERESE 1. Art.6.1. Pretul serviciilor prestate de Consultant prin prezentul contract este de:

 2. A1: avans zero pentru asigurarea Managementului de proiect, conform ofertei tehnico-financiare (consultanta
  si asistenta pentru managementul contractului de finantare si depunerea proiectului de investitii);

 3. A2:pretul serviciilor pentru Elaborarea documentatiei de proiect (implementare si monitorizare), conform
  ofertei tehnico-financiare (elaborarea documentatiei specific solicitate de catre finantator, asistenta pe
  perioada evaluarii si contractarii) este de 3,4% din valoarea proiectului plus TVA.

 4. Art.6.2. Beneficiarul nu trebuie sa plateasca nimic Consultantului pentru intocmirea proiectului de investitii si
  pentru depunerea dosarului.

 5. Art.6.3. Beneficiarul se obliga sa plateasca Consultantului 3,4 % din valoarea proiectului plus TVA in maxim 20 zile de la emiterea facturii, dupa semnarea acordului de finantare.

 6. Art.6.4.In cazul in care Beneficiarul nu obtine finantarea nerambursabila pentru proiectul care face
  obiectul prezentului contract, platile prevazute la Art. 6.3 nu se vor mai realiza, Beneficiarul nemaiavand
  nicio alta obligatie financiara fata de Consultant.

 7. Art.6.5. Consultantul nu poate fi responsabil de data lansarii programului de finantare sau orice intarziere
  a lansarii programului. In cazul in care exista altfel de situatii, beneficiarul nu are nicio obligatie financiara.


CAPITOLUL VII – DURATA CONTRACTULUI 1. Art.7.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si este valabil pana la
  finalizarea proiectului de investitii si a contractului de finantare.


CAPITOLUL VIII – RASPUNDEREA CONTRACTUALA 1. Art.8.1. Pentru neindeplinirea la termen a obligatiilor contractuale, prevazute in prezentul Contract, Partile se obliga sa plateasca o penalitate de 0,9% din valoarea Contractului pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 20% din valoarea Contractului.

 2. Art.8.2. Consultantul va depune toate diligentele pentru elaborarea Documentatiei in conformitate cu
  cerintele prevazute de Autoritatea Contractanta. Consultantul nu poarta nici o raspundere in cazul in care Beneficiarul
  nu obtine finantarea nerambursabila de la Autoritatea contractanta.

Pentru a beneficia de acest ajutor, toate entitățile trebuie să se înscrie în registrul sectorului cultural, „pe de o parte pentru a cunoaște exact impactul financiar și în același timp, ca o condiție pentru preînscrierea la aplicarea pentru aceste granturi”, a adăugat vicepremierul. În ceea ce privește bugetul, se va porni cu bugetul estimat de 100 milioane de euro, „urmând ca informațiile obținute din etapa de preînscriere să fie folosite pentru valoarea finală a acestei scheme de ajutor de stat”. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat faptul că tot astăzi, în cadrul ședinței de guvern programate la ora 18:00, va fi supus atenției un memorandum ce are drept obiect „un nou acord de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei”. Conform ministrului, acest acord vizează o sumă de 270 milioane de euro, destinați exclusiv infrastructurii din domeniul cultural. Schema de ajutor de stat este, conform ministrului Culturii, „o schemă de ajutor de stat umbrelă”, care vizează 5 măsuri. Beneficiarii menționați sunt cei care: Au desfășurat activități în ultimii 2 ani conform raportului de activitate asumat de reprezentantul legal al solicitantului în unul dintre domeniile: artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu, carte, audio-vizual sau educație culturală Sunt înscriși în registrul sectorului cultural gestionat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală la data depunerii proiectului – este o condiție obligatorie pentru a obține granturile, conform ministrului. Formularul și platforma vor fi disponibile de mâine, 19 noiembrie 2020, iar perioada de preînscriere se va încheia miercuri, 25 noiembrie 2020. Operatorii culturali care nu au venituri din vânzare din bilete vor fi beneficiari de microgranturi, a adăugat ministrul. Operatorii culturali care au organizat un festival cultural cu vânzare de bilete, valoarea maximă a ajutorului de stat este, echivalentul în lei, a 25% din valoarea brută a biletelor vândute la ediția din 2019 a festivalului, dar nu mai mult de 800.000 de euro. Pe măsura care vizează organizarea de evenimente culturale, „avem în vedere operatorii culturali care au organizat evenimente culturale în 2019 și au venituri din bilete vândute”, a precizat ministrul. Pentru evenimentele muzicale și evenimentele de tip stand-up comedy (între 1 și 10 evenimente organizate în 2019), valoarea maximă a ajutorului de stat este echivalentul a 5% din valoarea brută a biletelor vândute, dar nu mai mult de 800.000 de euro. Între 11 și 50 de evenimente organizate în anul 2019, valoarea maximă a ajutorului de stat este echivalentul a 7% din valoarea brută a biletelor vândute, dar nu mai mult de 800.000 de euro, iar pentru cei care au avut peste 50 de evenimente în anul 2019, valoarea maximă a ajutorului de stat este de 9% din valoarea brută a biletelor vândute, cu aceeași condiție, de a nu depăși plafonul de 800.00 de euro. Pentru evenimente din alte domenii culturale, altele decât cele muzicale și de tip stand-up comedy, valoarea maximă este echivalentul, în lei, a 50% din valoarea brută a prețurilor vândute, fără a depăși 800.000 de euro. Pentru librării, valoarea maximă este, echivalentul în lei, a 25% din valoarea brută a vânzărilor de carte în 2019, dar nu mai mult de 800.000 de euro. Pentru aceste granturi, a anunțat ministrul, contribuția beneficiarului va fi de 20%. Pentru edituri, valoarea maximă este, echivalentul în lei, a 25% din valoarea brută a vânzărilor fizice directe de carte din 2019, respectând același plafon, de 800.000 de euro. Ministrul Culturii a adăugat faptul că aceste finanțări vor fi condiționate „în așa fel încât banii să se cheltuiască pentru ca beneficiarii să fie, din punct de vedere piramidal, toți cei care activează în sectorul cultural respectiv” și „de aceea am finanțat operatorul final, dar prin modalitatea prin care condiționăm aceste finanțări, ne asigurăm că, piramidal, banii vor ajunge către toate sectoarele”.

Granturi pentru sectorul cultural

Sectorul cultural va primi granturi în valoare de 100 de milioane de euro

Editurile, librăriile, companiile de spectacole și alte firme și organizații neguvernamentale din domeniul culturii vor putea obține fonduri nerambursabile în valoare totală de 100 de milioane de euro, printr-o nouă schemă de ajutoare anunțată miercuri de autorități.

Vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, au susținut declarații de presă în care au menționat oferirea de noi oportunități pentru firme. Se dorește instituirea unei scheme privind acordarea de ajutoare de stat sub formă de granturi pentru sectorul cultural. Bugetul estimat pentru o astfel de inițiativă este de 100 de milioane de euro. Beneficiarii sunt organizațiile nonguvernamentale (ONG), firmele mici și mijlocii (IMM) și societățile comerciale.

Ar urma să fie lansate două tipuri de granturi:

 1. Microgranturi cu valoare fixă de 4000 de euro;
 2. Granturi variabile, raportate fie la vânzarea de carte, fie la numărul de bilete comercializate în anul 2019, cu un plafon maxim de 800.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

Solicita informatii: