area4u

Schema de ajutor de stat pentru HoReCa.

Ajutorul de stat Horeca se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj in cazul agentiilor de turism) suferite în anul 2021, comparativ cu anul 2019în cuantum de 20%.

„Evaluăm cifra de afaceri a anului 2019, evaluăm cifra de afaceri a anului 2021 aferente codurilor CAEN autorizate și nu întreaga cifră de afaceri a unei companii care poate să aibă mai multe coduri CAEN, nu neapărat toate din domeniul HoReCa, iar din diferență, ajutorul de stat reprezintă 20%.”

Baza de calcul va fi stabilită în 3 moduri, pentru diverse tipuri de beneficiari:

 • Firmele care raportează cifra de afaceri vor primi 20% din cuantumul cu care a scăzut cifra de afaceri în anul 2021 față de 2019.
 • Beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism conform art. 311 din Codul fiscal vor primi 20% din diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul din 2021.
 • Beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, conform art 1, alin (5) din Legea contabilității 82/1991, vor primi 20% din diferența între încasările obișnuite din activitatea eligibilă pe anul 2019 și cele de pe anul 2021.

area4i

Raportul de expertiza contabila

Baza de calcul a ajutorului trebuie certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit membru/membră a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Echipa de experti contabili colaboratori cu Areaforu Srl, va ajuta cu raportul de expertiza contabil.

Costul Raportului de Expertiza Contabila :
 • 510 lei pentru beneficiarii cu cifra de afaceri sub 100.000 euro
 • 1100 lei pentru beneficiarii cu cifra de afaceri de peste 100.000 euro.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere, dar ajutoarele însumate primite de o firmă și prin alte scheme nu trebuie să depășească 1,8 milioane de euro . Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Bugetul schemei de ajutor de stat va fi estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, prin bugetul Ministerului Economiei și din fonduri europene.

Se estimează că vor primi ajutoare de stat 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

Codurile CAEN eligibile la finanțare:

Agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN:

 • 7911 – Activitati ale agentiilor turistice
 • 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
 • 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistică, structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor
 • 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 • 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
 • 5590 – Alte servicii de cazare structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor
 • 5610 – Restaurante
 • 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 • 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
 • 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990 sunt eligibili, conform noilor modificari aduse Ordonantei 10.2021.

Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism, certificate de clasificare, autorizații de funcționare sau atestate de ghid de turism valabile.

Calendar de implementare orientativ- schema ajutor HoReCa

Lansarea programului va incepe in mai/iunie, iar dupa semnarea contractului de finantare, plata ajutorului acordat se va face in maxim 30 de zile.

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare depășește creditul de angajament sau bugetar alocat pentru schemă, angajarea, respectiv plata către beneficiari se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate - conform noii OUG 10/2021.

Firmele beneficiarii vor fi obligate să mențină activitatea pentru care au primit finanțarea cel puțin 12 luni de la data plății, respectiv 24 de luni în cazul celor care au luat granturi de peste 200.000 de euro.

De ce echipa AREA4U?

Detinem PRIMELE Locuri La Nivel National

Rezultate obținute de echipa Areaforu

ATENTIE!!! – Prin nesemnarea contractului de consultanta generat de sistem - olograf prin  touch screen acesta este NUL

Contract de consultanta


Analiza eligibilitate, intocmire dosar si depunere FARA AVANS


Comisionul pentru serviciile noastre este de 3,4% dupa obtinerea finantarii!

Extras din clauzele contractuale


CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI


Obiectul prezentului contract este furnizarea de servicii de consultanta de afaceri si asistenta de specialitate de catre Consultant pentru elaborarea documentației necesare obtinerii de catre Beneficiar a unei finantari nerambursabile in cadrul Programului „Schema de ajutor de stat pentru HoReCa.”, asigurarea serviciilor de asistenta tehnica de specialitate pentru managementul proiectului si a contractului de finantare nerambursabila.


CAPITOLUL III - OBLIGATIILE CONSULTANTULUI 1. Art.3.1. Consultantul se obliga sa elaboreze documentatia aferenta proiectului conform cerințelor procedurale ale finanțatorului, inclusiv realizarea planului de afaceri si depunerea online a proiectului. In cazul in care consultantul nu isi indeplineste obligatia, pretul serviciilor pentru asigurarea Managementului de proiect se returneaza beneficiarului.
 2. Art.3.2. Consultantul va asigura asistenta pe parcursul evaluarii proiectului, elaborarea raspunsului la solicitarile de informatii suplimentare.

 3. Art.3.3. Consultantul se obliga sa acorde asistenta la intocmirea si depunerea documentelor necesare pentru etapa de contractare.

 4. Art.3.4. Consultantul se obliga sa respecte instructiunile de elaborare ale Proiectului facute publice de Autoritatea Contractanta.

 5. Art.3.4. Consultantul va furniza consiliere privind intocmirea dosarelor de plata conform graficului de esalonare a cererilor de plata, in vederea obtinerii de catre beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil.


CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 1. Art.4.1. Sa furnizeze toate informatiile relevante cerute de Consultant, in vederea elaborarii Proiectului.

 2. Art.4.2. Sa plateasca pretul convenit si toate obligatiile financiare ce rezulta din prezentul contract la termenele si in conditiile stabilite in prezentul Contract si in actele aditionale.

 3. Art.4.3. Sa tina seama de indrumarile si sugestiile rezonabile facute de Consultant, in caz contrar Beneficiarul asumandusi intreaga raspundere.


CAPITOLUL VI - VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITATEA DE PLATA SI DAUNE INTERESE 1. Art.6.1. Pretul serviciilor prestate de Consultant prin prezentul contract este de:

 2. A1: avans zero pentru asigurarea Managementului de proiect, conform ofertei tehnico-financiare (consultanta
  si asistenta pentru managementul contractului de finantare si depunerea proiectului de investitii);

 3. A2:pretul serviciilor pentru Elaborarea documentatiei de proiect (implementare si monitorizare), conform
  ofertei tehnico-financiare (elaborarea documentatiei specific solicitate de catre finantator, asistenta pe
  perioada evaluarii si contractarii) este de 3,4% din valoarea proiectului plus TVA.

 4. Art.6.2. Beneficiarul nu trebuie sa plateasca nimic Consultantului pentru intocmirea proiectului de investitii si
  pentru depunerea dosarului.

 5. Art.6.3. Beneficiarul se obliga sa plateasca Consultantului 3,4 % din valoarea proiectului plus TVA in maxim 20 zile de la emiterea facturii, dupa semnarea acordului de finantare.

 6. Art.6.4.In cazul in care Beneficiarul nu obtine finantarea nerambursabila pentru proiectul care face
  obiectul prezentului contract, platile prevazute la Art. 6.3 nu se vor mai realiza, Beneficiarul nemaiavand
  nicio alta obligatie financiara fata de Consultant.

 7. Art.6.5. Consultantul nu poate fi responsabil de data lansarii programului de finantare sau orice intarziere
  a lansarii programului. In cazul in care exista altfel de situatii, beneficiarul nu are nicio obligatie financiara.


CAPITOLUL VII - DURATA CONTRACTULUI 1. Art.7.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si este valabil pana la
  finalizarea proiectului de investitii si a contractului de finantare.


CAPITOLUL VIII - RASPUNDEREA CONTRACTUALA 1. Art.8.1. Pentru neindeplinirea la termen a obligatiilor contractuale, prevazute in prezentul Contract, Partile se obliga sa plateasca o penalitate de 0,9% din valoarea Contractului pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 20% din valoarea Contractului.

 2. Art.8.2. Consultantul va depune toate diligentele pentru elaborarea Documentatiei in conformitate cu
  cerintele prevazute de Autoritatea Contractanta. Consultantul nu poarta nici o raspundere in cazul in care Beneficiarul
  nu obtine finantarea nerambursabila de la Autoritatea contractanta.

Doresti sa fii contactat pentru Ajutor Horeca?

 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Fiind de acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.