area4u

AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Ajutor HORECA 

Schema de ajutor de stat pentru HoReCa.

În principiu, ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj in cazul agentiilor de turism) suferite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Bugetul schemei de ajutor de stat va fi estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, prin bugetul Ministerului Economiei și din fonduri europene.

Se estimează că vor primi ajutoare de stat 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

AREA4U - AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Codurile CAEN eligibile la finanțare:

Agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN:

 • 7911 – Activitati ale agentiilor turistice
 • 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
 • 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistică, structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor
 • 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 • 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
 • 5590 – Alte servicii de cazare
 • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor
 • 5610 – Restaurante
 • 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 • 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
 • 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Calendar de implementare orientativ- schema ajutor HoReCa

Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor in 30 de zile, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

„În procesul de implementare a schemei se utilizează mecanismul plății către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor însoțite de documentația completă și conform datelor încărcate în aplicația informatică utilizată pentru înregistrarea și administrarea ajutorului de stat în scopul prezentei scheme” – se arată în proiectul de OUG.

Așadar, antreprenorii cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii trebuie să fie pe fază, să nu piardă startul, mai ales că la această schemă de finanțare vor beneficia de ajutoare și companiile mari, care au resurse tehnice și umane.

 

Pentru cei care doresc sa depuna dosarul, va putem oferi serviciile noastre pentru a avea siguranta obtinerii finantarii.


Analiza eligibilitate, întocmire dosar si depunere FARA AVANS!


Comisionul pentru serviciile noastre este de 3,4% dupa obtinerea finantarii!

Cine suntem?

Picture A1 - AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Rezultate obținute de echipa Areaforu la Grantul de Capital de Lucru (criteriu primul venit primul servit) – primele locuri la nivel național!

area4u 1 scaled - AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Dacă doriți sa aplicați, puteți semna contractul acum.

Contract de consultanta


Analiza eligibilitate, intocmire dosar si depunere FARA AVANS


Comisionul pentru serviciile noastre este de 3,4% dupa obtinerea finantarii!

Extras din clauzele contractuale


CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI


Obiectul prezentului contract este furnizarea de servicii de consultanta de afaceri si asistenta de specialitate de catre Consultant pentru elaborarea documentației necesare obtinerii de catre Beneficiar a unei finantari nerambursabile in cadrul Programului „Schema de ajutor de stat pentru HoReCa.”, asigurarea serviciilor de asistenta tehnica de specialitate pentru managementul proiectului si a contractului de finantare nerambursabila.


CAPITOLUL III – OBLIGATIILE CONSULTANTULUI 1. Art.3.1. Consultantul se obliga sa elaboreze documentatia aferenta proiectului conform cerințelor procedurale ale finanțatorului, inclusiv realizarea planului de afaceri si depunerea online a proiectului. In cazul in care consultantul nu isi indeplineste obligatia, pretul serviciilor pentru asigurarea Managementului de proiect se returneaza beneficiarului.
 2. Art.3.2. Consultantul va asigura asistenta pe parcursul evaluarii proiectului, elaborarea raspunsului la solicitarile de informatii suplimentare.

 3. Art.3.3. Consultantul se obliga sa acorde asistenta la intocmirea si depunerea documentelor necesare pentru etapa de contractare.

 4. Art.3.4. Consultantul se obliga sa respecte instructiunile de elaborare ale Proiectului facute publice de Autoritatea Contractanta.

 5. Art.3.4. Consultantul va furniza consiliere privind intocmirea dosarelor de plata conform graficului de esalonare a cererilor de plata, in vederea obtinerii de catre beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil.


CAPITOLUL IV – OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 1. Art.4.1. Sa furnizeze toate informatiile relevante cerute de Consultant, in vederea elaborarii Proiectului.

 2. Art.4.2. Sa plateasca pretul convenit si toate obligatiile financiare ce rezulta din prezentul contract la termenele si in conditiile stabilite in prezentul Contract si in actele aditionale.

 3. Art.4.3. Sa tina seama de indrumarile si sugestiile rezonabile facute de Consultant, in caz contrar Beneficiarul asumandusi intreaga raspundere.


CAPITOLUL VI – VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITATEA DE PLATA SI DAUNE INTERESE 1. Art.6.1. Pretul serviciilor prestate de Consultant prin prezentul contract este de:

 2. A1: avans zero pentru asigurarea Managementului de proiect, conform ofertei tehnico-financiare (consultanta
  si asistenta pentru managementul contractului de finantare si depunerea proiectului de investitii);

 3. A2:pretul serviciilor pentru Elaborarea documentatiei de proiect (implementare si monitorizare), conform
  ofertei tehnico-financiare (elaborarea documentatiei specific solicitate de catre finantator, asistenta pe
  perioada evaluarii si contractarii) este de 3,4% din valoarea proiectului plus TVA.

 4. Art.6.2. Beneficiarul nu trebuie sa plateasca nimic Consultantului pentru intocmirea proiectului de investitii si
  pentru depunerea dosarului.

 5. Art.6.3. Beneficiarul se obliga sa plateasca Consultantului 3,4 % din valoarea proiectului plus TVA in maxim 20 zile de la emiterea facturii, dupa semnarea acordului de finantare.

 6. Art.6.4.In cazul in care Beneficiarul nu obtine finantarea nerambursabila pentru proiectul care face
  obiectul prezentului contract, platile prevazute la Art. 6.3 nu se vor mai realiza, Beneficiarul nemaiavand
  nicio alta obligatie financiara fata de Consultant.

 7. Art.6.5. Consultantul nu poate fi responsabil de data lansarii programului de finantare sau orice intarziere
  a lansarii programului. In cazul in care exista altfel de situatii, beneficiarul nu are nicio obligatie financiara.


CAPITOLUL VII – DURATA CONTRACTULUI 1. Art.7.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si este valabil pana la
  finalizarea proiectului de investitii si a contractului de finantare.


CAPITOLUL VIII – RASPUNDEREA CONTRACTUALA 1. Art.8.1. Pentru neindeplinirea la termen a obligatiilor contractuale, prevazute in prezentul Contract, Partile se obliga sa plateasca o penalitate de 0,9% din valoarea Contractului pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 20% din valoarea Contractului.

 2. Art.8.2. Consultantul va depune toate diligentele pentru elaborarea Documentatiei in conformitate cu
  cerintele prevazute de Autoritatea Contractanta. Consultantul nu poarta nici o raspundere in cazul in care Beneficiarul
  nu obtine finantarea nerambursabila de la Autoritatea contractanta.

Comments are closed.