BUCHAREST START UP CITY FINANTARI DE 50.000 EURO PENTRU AFACERILE NOI DIN BUCURESTI

BUCHAREST START UP CITY – Despre program

Bucharest Start Up City este un program de finantare dedicat start-up-urilor infiintate in anul 2019 din Municipiul Bucuresti, initiat de Primaria Capitalei in parteneriat cu Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania si vizeaza sustinerea a minimum 200 de firme cu o valoare maxima de 50.000 euro per start-up, reprezentand maximum 90% din valoarea proiectului.


Beneficiarii eligibili in cadrul programului:
√ Societatile infiintate in Bucuresti dupa 1 ianuarie 2019.
√ Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale.
√ Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judridica, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii. 
√ Nu exista legaturi de rudenie intre actionarii societatii solicitante si personalul implicat in mod direct in gestionarea programului ( Primaria Municipiului Bucuresti/ Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania).
√ Actionarii/ Actionarul societatii trebuie sa nu fi avut calitatea de actionar sau asociat intr-o alta societatate avand acelasi cod CAEN autorizat, ca cel pentru care se solicita finantare.

BUCHAREST START UP CITY – Conditii de eligibilitate:

√ Se creeaza cel putin 1 loc de munca cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata dupa aprobarea proiectului. Acesta trebuie mentinut minim 1 an dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
√ Atat sediul social al firmei aplicante, cat si locatia implementarii proiectului trebuie sa se afle in Municipiul Bucuresti. 

√ Codul CAEN pentru care se solicita finantarea sa se regaseasca in lista codurilor CAEN eligibile.
√ Toate bunurile achizitionate trebuie sa fie noi ( cu exceptia spatiilor de lucru).
√ Cofinantarea beneficiarului de minim 20% din valoarea totala a proiectului.
√ Realizarea investitiilor de minim 50% din valoarea proiectul in echipamente tehnologice.

BUCHAREST START UP CITY – Cheltuielile ce se pot realiza in cadrul programului:

√ Echipamente tehnologice ,inclusiv echipamente IT, sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video. ( Sunt excluse jocurile de noroc mecanice, electrice si electronice, mesele de billiard, automatele musicale).
√ Spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert, spatii de lucru mobile, corturi pentru evenimente, baloane presostatice. Pentru spatiile de lucru este necesar un raport al unui evaluator ANEVAR si trebuie sa aiba destinatie comerciala in Cartea Funciara, exceptand spatiile de lucru mobile, corturile pentru evenimnte sau baloanele presostatice.
√ Mijloace de transport: autoturisme electrice, biciclete electrice etc. in limita a 1 autoturism per beneficiar- valoare eligibila maxima 40.000 lei.
√ Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protective a valorilor umane si materiale.
√ Echipamente si sisteme pentru obtinerea unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie.
√ Echipamente de incalzire sau climatizare.
√ Salarii si chirii.
√ Utilitati- energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet.
√ Servicii de contabilitate.
√ Pagina web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului, fara hosting. Valoarea maxima eligibila este de 6000 lei si poate fi decontat in situatia in care beneficiarul nu detine un alt site.
√ Brevete de inventie, francize, etichetare ecologica.
√ Activitate obligatorie: cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societatii- valoare eligibila 1000 lei.
√ Taxa pe valoarea adaugata ( TVA) pentru aplicantii neplatitori de TVA.
√ Consultanta pentru intocmirea documentatiei in cadrul programului si implementarea proiectului- valoare eligibila 8000 lei.
√ Programe software necesare desfasurarii activitatii in limita a 80.000 lei.
√ Cheltuieli financiare aferente creditelor bancare- daca se utilizeaza aceasta varianta pentru implementarea proiectului.
√ Placuta informativa cu privire la program, ce va fi expusa in exteriorul spatiului de implementare al proiectului.

BUCHAREST START UP CITY – Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza in 3 etape:

  1. Faza A- evaluarea eligibilitatii si verificarea administrativa a planului depus. Se vor verifica documentele justificative incarcate impreuna cu proiectul si indeplinirea eligibilitatii solicitantilor.
  2. Faza B- evaluarea tehnico-financiara – max 100 pct. Evaluarea se va face in ordinea numarului de inregistrare in program pentru proiectele admise dupa faza A.
Nr. crt.Criteriu de evaluarePunctaj maxim
1Calitatea planului de afaceri40
1.1Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor5
1.2Analiza pietei si strategia de marketing10
1.3Strategia afacerii10
1.4Planul de finantare (cashflow / buget)5
1.5Impactul social asupra comunitatii din Municipiul Bucuresti5
2Cofinantare suplimentara20
2.1Beneficiarul contribuie cu min. 20% din valoarea totala a proiectului20
2.2Beneficiarul contribuie cu un procent intre 10% si 20%Direct proportional
2.3Beneficiarul contribuie cu min. 10% din valoarea totala a proiectului0
3Domeniul de activitate20
3.1Industrii creative20
3.2Productie / Servicii10
3.3Comert0
4Investitia in echipamante20
4.1Bugetul prevede investitii de min. 50% din valoarea totala a proiectului in echipamente tehnologice20
4.2Bugetul prevede investitii de sub. 50% din valoarea totala a proiectului in echipamente tehnologice0
TOTAL PUNCTAJ FAZA B100

La punctaje egale, departajarea se va realiza in functie de urmatoarele criterii:

  • Nivelul contributiei financiare asumate de solicitant
  • Calitatea planului de afaceri
  • Punctajul obtinut la evaluarea impactului asupra comunitatii
  • Data si ora inscrierii in program
  1. Faza C- interviu pentru primele 250 de proiecte din clasamentul rezultat in urma parcurgerii fazei B. La interviu vor paticipa reprezentantii proiectului, fiecare aplicant realizand o prezentare asupra planului de afaceri si asupra motivatiei personale cu privire la afacerea propusa pe parcursul a maximum 10 minute. Neparticiparea la aceasa etapa este eliminatorie.
Nr. crt.Criteriu de evaluarePunctaj maxim
1Prezentarea planului de afaceri (inclusiv nivelul de cunoastere al domeniului de activitate vizat de planul afaceri)
10
2Calitatea raspunsurilor oferite catre membrii juriului
10
3Strategia afacerii
10
TOTAL PUNCTAJ FAZA C30

BUCHAREST START UP CITY – Nu sunt eligibile urmatoarele activitati:
√ Productia sau comercializarea de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope.
√ Productia sau comercializarea de produse energetice ( combustibili).
√ Activitati de pescuit si acvacultura.
√ Activitati legate de productia agricola, prelucrarea si comercializarea produselor agricole.
√ Activitatile legate de export.
√ Activitatile legate de sectorul carbonifer.
√ Achizitia vehiculelor de transport rutier de marfa pentru societatile care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.
√ Cheltuielile pentru transport, ambalare, punere in functiune si instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor nu sunt eligibile.
√ Nu se acorda finantare pentru bunuri achizitionate in sistem de leasing sau second-hand.

Documente necesare pentru proiectul BUCHAREST START UP CITY

√ Copie CUI – cu mentiunea conform cu originalul.
√ Copie CI asociat – cu mentiunea conform cu originalul.
√ Copie diploma de studii asociat.
√ Certificat constatator furnizare informatii extinse START-UP CITY – se obtine de la Registrul Comertului sau online de pe portal ONRC.
√ Ofertele de pret pentru toate bunurile pe care doriti sa le achizitionati prin proiect, recomandat este sa fie in lei – ofertele de pret trebuie sa fie semnate si stampilate de catre furnizor si sa contina urmatoarele informatii: produsul, caracteristici tehnice, pret. Este important sa se mentioneze servicii de montaj, transport, instructaj, etc, deoarece nu sunt eligibile.
√ CV-ul persoanei care va raspunde de implementarea proiectului – de regula este asociatul sau administratorul societatii.

Implementarea proiectului se realizeaza respectand urmatoarele criterii:

√ Implementarea proiectului presupune identificarea unui spatiu, realizarea achizitiilor, angajarea personalului asumat, realizarea tuturor cheltuielilor prevazute in planul de afaceri.
√ Implementarea se realizeaza in maxim 1 an de la semnarea acordului de finantare, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2020.
√ Acordul de finantare se semneaza pe o perioada de 4 ani: 1 an implementarea proiectului + 3 ani monitorizarea acestuia.
√ Pentru toate platile realizate in cadrul proiectului se vor prezenta dovezile respectarii procedurii de achizitie.

Calendarul aproximativ al programului:

√ 14 martie 2019 – 25 aprilie 2019: documentatia proiectului se afla in dezbatere publica.
√ 29 aprilie 2019 – 3 mai 2019: publicare procedura finala in Monitorul Oficial.
√ 10 mai 2019 – 10 iunie 2019: perioada depunere proiecte.
√ 10 iunie 2019- 14 iunie 2019: publicarea numerelor atribuite proiectelor in functie de punctaj si evaluarea fazei A.
√ 30 septembrie 2019- termen maxim de semnare a acordurilor de finantare.

BUCHAREST START UP CITY