Apeluri de Proiecte

Programul national de digitalizare a IMM-urilor

Finantat din fonduri europene, firmele din Romania vor avea la dispozitie 100.000.000 Euro pentru dezvoltarea unor produse/servicii/aplicatii inovative din domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor care sa vina in sprijinul IMM-urilor si autoritatilor publice sau pentru digitalizarea propriilor afaceri.

Valoarea granturilor este de:

  • 30.000 – 100.000 Eur pentru IMM-urile cu profil non IT (grant=90%)

Schema de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor a fost aprobată prin Ordinul ministrului Fondurilor Europene și al președintelui Autorității pentru digitalizarea României 1486/4255 /2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1275/22 decembrie 2020.

Valoarea maximă a contractelor de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov este de 10.000.000 euro, iar pentru celelalte 7 regiuni (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru) valoarea maximă a contractelor este de 90.000.000 euro și se împarte pe baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori – populația și suprafața.

Situația detaliată cu valoarea maximă a contractelor pe fiecare regiune este prezentată în tabelul de mai jos:

Buget total

100.000.000,00 euro

Buget București-Ilfov

10.000.000,00 euro

Buget Nord-Est

15.759.000,00 euro

Buget Sud-Est

13.374.000,00 euro

Buget Sud Muntenia

14.166.000,00 euro

Buget Sud-Vest Oltenia

10.773.000,00 euro

Buget Vest

10.593.000,00 euro

Buget Nord-Vest

12.897.000,00 euro

Buget Centru

12.438.000,00 euro

Conditii de eligibilitate :

Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. desfășoară activități în alte sectoare decât cele menționate mai jos, cu mentiunea ca întreprinderea nu a avut aceste coduri CAEN autorizate și nu a obținut venituri din activitatea derulată în cadrul acestor coduri de la înființare până la depunerea aplicației pentru finanțare:

2611     Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612     Fabricarea altor componente electronice

2620     Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630     Fabricarea echipamentelor de comunicații

6201     Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202     Activități de consultanță în tehnologia informației

6203     Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209     Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311     Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312     Activități ale portalurilor web

7211     Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219     Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

  1. nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

nu intră în categoria „întreprindere aflată în dificultate“;

  1. se angajează să asigure din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile, precum și valoarea cofinanțării de minimum 10% din bugetul eligibil al proiectului. Contribuția proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau din alte surse private;
  2. au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare ( bilant 2020)

Cheltuieli eligibile

a) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;

b) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;

c) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

d) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;

e) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou;

f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică;

g) cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h) cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;

i) cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;

j) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;

k) cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;

l) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;

m) cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;

n) cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;

o) activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele Programului operațional Competitivitate;

p) servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

SOLICITA INFORMATII DESPRE ACEST PROGRAM


SOLUTII DE DIGITALIZARE