POR 2.2

Program Operațional Regional 2.2 - POR 2.2

Programul Operațional Regional (POR 2.2) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.
POR 2.2 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Programul Operational Regional POR 2014-2020

POR 2.2 Finantare 1 - 5 Milioane EURO

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme:

 • Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme,
 • IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, în documentele de programare strategică națională, sunt:
  • gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile,
  • reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în primul an de viață.
 • Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.
 • Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.
 • Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din România.
 • Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.
 • Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.
 • Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.
 • Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.
 • Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.
 • Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR.

Ce este POR 2.2?

Programul Operațional Regional - Axa Prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii - Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (POR 2.2) este o oportunitate de finanțare acoperită din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat care oferă întreprinderilor micro, mici și mijlocii finanțare nerambursabilă între 300.000* - 5.000.000 de euro în perioada de programare 2014-2020.

*Conform declarațiilor Ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, din 09.03.2019.

Valoarea finanțării nerambursabile: 300.000* - 5.000.000 Euro

*Conform declarațiilor Ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, din 09.03.2019.

Activități eligibile:

Industria textilă, prelucrare lemn, prelucrare hârtie și carton, industria tipografică, fabricarea produselor farmaceutice, fabricarea ambalajelor, industria metalurgică, fabricarea cimentului și produselor din beton, fabricarea motoarelor, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea utilajelor, fabricarea de mobilă, reciclare, lucrări de construcții, turism, IT și telecomunicații, architectură și inginerie, activități medicale și stomatologice, activități sportive și recreative.

Regiuni:

Toate regiunile sunt eligibile pentru a primi finanțare prin POR 2.2, cu excepția regiunii București-Ilfov, ITI Delta Dunării.

Regiunile și județele eligibile sunt:

Regiunea Nord-Vest - Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj (excluderea acestei regiuni în ghidul consultativ este o greșeală și Autoritatea de Management a confirmat relansarea liniei de finanțare și în acesta regiune)

Regiunea Nord-Est - Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui
Regiunea Sud-Est - Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea
Regiunea Sud Muntenia - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman
Regiunea Sud-Vest Oltenia - Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea
Regiunea Vest - Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș
Regiunea Centru - Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu

POR 2.2 - Valoarea finantarii

Minim - 500.000 Euro   Maxim - 5.000.000 Euro

Eligibilitatea solicitantului

 • Nr. Angajaţi: 3-249;
 • Profit din exploatare în 2018;
 • Vechime: înainte de 03.01.2018;
 • Investiții în toate regiunile cu excepția București-Ilfov.

Cheltuieli eligibile

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție sau servicii;
 • Echipamente tehnologice / utilaje / echipamente informatice / mobilier;
 • Licențe / software;
 • Consultanță / proiectare.
Intensitate

Pentru întreprinderi între 3-49 angajați,

Contribuție proprie min. 30%

Intensitate

Pentru întreprinderi între 50-249 angajați.

Contribuție proprie min. 40%

Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finantare astfel încat sansele tale să se maximizeze.

Implementare

Te vom sustine pe toata durata procesului de implementare în aspecte precum achizitii, analize financiare și dezvoltare.

Asistenta

Complexitatea serviciilor noastre consta în faptul ca oferim consultanta în toate domeniile de interes

POR 2.2 Program Operațional Regional 2.2