PROGRAMUL TRANZITIE JUSTA
200.000 - 5.000.000 €

Finantare nerambursabila:
200.000 - 5.000.000 €Cofinanțare: Diferentiata in functie de judet si categoria intreprinderii

Investiții în active corporale (constructii / echipamente) și necorporale : pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii cu sediul in unul dintre urmatoarele judete: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova, Mureș.


Cheltuieli eligibile:

Investiții în active corporale, respectiv:

 • lucrări de construire și extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente;
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe , cu excepția mijloacelor de transport;
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă sau de introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare.

Ca domenii de activitate, finanțările se adresează unei liste de aproape 200 de coduri CAEN, în principal din zona de producție, dar și servicii, dintre care menționăm urmatoarele industrii:

 • INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
 • DISTRIBUŢIA APEI;
 • SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE;
 • CONSTRUCŢII;
 • COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL;
 • REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR;
 • TRANSPORT ŞI DEPOZITARE;
 • HOTELURI ŞI RESTAURANTE;
 • INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII;
 • ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT;

După ce faceți clic pe butonul VERIFICA, veți putea vedea datele companiei, mai jos