+40729 229 599 ai@area4u.ro

START UP NATION 2020 – Despre program

Obiectivul programului Start Up Nation este de a stimula dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si de a imbunatati perfomantele economice ale acestora, cu prioritate in zonele geografice mai putin dezvoltate economic. Start Up Nation este un program cu finantare nerambursabila 100% ce poate fi implementat atat in mediul rural, cat si in mediul urban. Prin intermediul acestui program 10.000 de societati  vor primi finantare nerambursabila de pana la 200.000 de lei pentru a demara noi afaceri in activitatile de productie, IT, Industrii Creative sau Servicii.

Beneficiari eligibili in cadrul programului:

√ Societatea este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica.

√ Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.

√ Societatile sunt infiintate de catre persoane fizice dupa data de 30 ianuarie 2017.

√ Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data semnarii acordului de finantare; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

√  Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii.

√ Este infiintata de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat intr-un alt IMM care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pentru care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere.START UP NATION 2019 1 - START UP NATION – 200.000 lei pentru afacerea ta in 2020!

START UP NATION 2020 – Conditii de eligibilitate:

√  Se creeaza cel putin 2 locuri de munca cu norma intreaga, destinate persoanelor defavorizate/ somerilor/ absolventilor.

√ Codul CAEN pentru care solicita finantare sa fie eligibil in cadrul Programului (Anexa 13).

√  Societatile infiintate dupa 30.01.2017 ai caror actionari sa nu mai fi detinut actiuni in alte societati cu acelasi domeniu de activitate in ultimii 2 ani.

√  Societatile ai caror actionari majoritari NU au mai obtinut finantari nerambursabile de minimis de mai mult de 200.000 de euro in cadrul altor societati detinute, in ultimii 3 ani.

√  Actionarii nu au mai avut calitatea de administrator sau asociat unic, intr-o societate comerciala care a fost declarata in insolventa sau faliment.

START UP NATION – Cheltuielile ce se pot realiza in cadrul programului:

√  Echipamente tehnologice, masini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

√  Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achizitionat in cazul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR cu exceptia spatiilor din elemente prefabricate.

√  Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale.

√  Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fara motor pentru comert stradal si autoutilitare, exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost.

Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi, taxi nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate.

√  Echipamente IT (PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.).

√ Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protective a valorilor umane si materiale.

√ Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

√ Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii.

√ Salariile, utilitatile si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert.

√ Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor in limita maxima a 4000.

√ Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA.

√ Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului in limita maxima a 8000 lei.

START UP NATION – Domenii de activitate eligibile


Activitatile economice pentru care se poate solicita finantarea nerambursabila de 200.000 lei sunt: productie, industrii creative, servicii si comert.
START UP NATION 2019 1 - START UP NATION – 200.000 lei pentru afacerea ta in 2020!

Documente Necesare pentru proiectul START UP NATION 2020

√  Copie CUI – cu mentiunea conform cu originalul

√  Copie CI asociat – cu mentiunea conform cu originalul

√  Copie diploma de studii asociat

√  Certificat constatator furnizare informatii extinse START-UP NATION – se obtine de la Registrul Comertului sau online de pe portal ONRC

√  Ofertele de pret pentru toate bunurile pe care doriti sa le achizitionati prin proiect, recomandat este sa fie in lei –  oferte de pret trebuie sa fie semnate si stampilate de catre furnizor si sa contina urmatoarele informatii: produsul, caracteristici tehnice, pret. Este important sa se mentioneze servicii de montaj, transport, instructaj, etc, deoarece nu sunt eligibile.

√  CV-ul persoanei care va raspunde de implementarea proiectului – de regula este asociatul sau administratorul societatii.

Modalitati de Implementare START UP NATION 2020

Programul de finantare ofera posibilitatea a 3 mecanisme de implementare astfel:

√   Cerere de plata (doar pentru achizitia de bunuri): furnizorii de echipamente livreaza si instaleaza/ pun in functiune la adresa de implementare  echipamentele prevazute in proiect, urmand ca dupa depunerea documentelor in cadrul ministerului, un reprezentant al acestuia sa faca deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile. Ulterior acestei etape, intr-un termen de 45 de zile, ministerul va efectua platile in contul furnizorului/furnizorilor  sumele cheltuite.

√   Cerere de decont: intreprinzatorul realizeaza cheltuielile din banii proprii si apoi depune una sau mai multe cereri de rambursare prin care isi recupereaza banii investiti de la minister, dupa ce un reprezentant al acestuia efectueaza deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile.

√  Credit punte: Banca Transilvania, CEC Bank si BCR  vor acorda credite punte pentru finantarea investitiilor prevazute in proiect, achitand integral atat furnizorii, cat si celelalte investitii bugetate prin planul de afaceri (chirii, salarii, etc), urmand ca apoi sa isi recupereze banii creditati de la minister, dupa ce un reprezentant al acestuia efectueaza deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile

O noutate in acest an, este legata de modalitatile de implementare a proiectului, respectiv introducerea posibilitatii de a solicita un avans de 30 % din valoarea proiectului. Cererea pentru avans se poate depune doar in primele 5 luni dupa semnarea acordului de finantare.  Celelalte variante raman valabile- creditul punte, achizitiile din fonduri proprii sau plata la termen a furnizorilor.

START UP NATION – 200000 lei Pentru Afacerea Ta in 2020!