Microgrant 2000 euro - 2000 euro- IMM / PFA / II Granturi de sprijin
microgrant 2000 Euro

2000 euro- IMM / PFA / II

Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi – buget: 100 mil. Euro

 • Obiectiv: Schema de finanțare are drept obiectiv finanțarea microîntreprinderilor aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirusului. Finanțarea asigură capitalul de lucru pentru categoriile de cheltuieli necesare relansării activității acestora. Schema este în valoare de 100 milioane de euro – 85 milioane de euro din fonduri europene nerambursabile și 15 milioane de euro cofinanțare de la bugetul statului.
 • Valoarea micrograntului: 2000 euro, o singură dată
 •  Cofinanțare beneficiar: 0% IV. Beneficiari: IMM-uri cu asociat/administrator unic, fără contract de individual de muncă (IMM-uri fără salariați); PFA-uri care desfășoară activități în domeniul artelor și spectacolului; PFA-uri cu activități în domeniul sănătății, dacă au fost implicate direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19

2000 euro- IMM / PFA / II Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi – buget: 100 mil. Euro

 • Condiții de acordare: Cifra de afaceri de cel puțin 5.000 euro în exercițiul financiar precedent; Activitate curentă (operațională) minim 1 an calendaristic de la data depunerii cererii de finanțare; Nu au beneficiat de prevederile legale privind șomajul tehnic; Au obținut profit în unul din ultimii doi ani ai activității curente; Nu au obligații restante la bugetul de stat la data depunerii cererii de finanțare.
 • Categorii de cheltuieli care se vor finanța: cheltuieli cu stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, datorii curente și restanțe față de furnizori, cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal, privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente, cheltuieli privind echipamentele de protecție medicale – inclusiv materiale destinate protejării împotriva COVID-19, cheltuieli privind achiziția de echipamente utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activităților economice.

La Măsura 1 – microgranturi, valoarea acestor ajutoare a rămas la 2.000 de euro. În proiectul de la MFE se prevedea posibilitatea creșterii micrograntului pentru unele dintre firmele fondate în anul 2019. Acum, în documentul final, se prevede doar modificarea pragului cifrei de afaceri pentru încadrarea microîntreprinderilor la finanțare. Astfel, microîntreprinderile trebuie să fi avut cel puțin cifră de afaceri de 5.000 de euro pe anul 2019, iar cele care au fost fondate în anul 2019 trebuie să fi avut în acel an cifră de afaceri de minimum 415 euro, în medie, pe fiecare lună întreagă.

Tot la Măsura 1, se introduc ca beneficiari, alături de PFA și întreprinderile familiale, întreprinderile individuale și „alți profesioniști”, așa cum sunt prevăzuți în Codul Civil. Aceștia vor trebui să se încadreze în lista de Coduri CAEN de la anexa 1 a OUG 130/2020, dar nu li se aplică și condiția pragului cifrei de afaceri.

SOLICITA CONSULTANTA GRATUITA

Contract de consultanta


Analiza eligibilitate, intocmire dosar si depunere FARA AVANS


Pretul serviciilor prestate de Consultant prin prezentul contract este de 1000 RON plus TVA!

Plata se va face dupa obtinerea grantului

Extras din clauzele contractuale


CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.2.1. Obiectul prezentului contract este furnizarea de servicii de consultanta de afaceri si asistenta de specialitate
de catre Consultant pentru elaborarea documentației necesare obtinerii de catre Beneficiar a unei finantari
nerambursabile in cadrul Programului „ Grant de sprijini pentru microintreprinderi 2.000 Euro”, asigurarea serviciilor
de asistenta tehnica de specialitate pentru managementul proiectului si a contractului de finantare nerambursabila..


CAPITOLUL III - OBLIGATIILE CONSULTANTULUI 1. Art.3.1. Consultantul se obliga sa elaboreze documentatia aferenta proiectului conform cerințelor procedurale finanțatorului, inclusiv realizarea planului de afaceri si depunerea online a proiectului.
 2. Art.3.2. Consultantul va asigura asistenta pe parcursul evaluarii proiectului, elaborarea raspunsului la solicitarile informatii suplimentare.

 3. Art.3.3. Consultantul se obliga sa acorde asistenta la intocmirea si depunerea documentelor necesare pentru etapa de
  contractare.

 4. Art.3.4. Consultantul se obliga sa respecte instructiunile de elaborare ale Proiectului facute publice de Autoritatea
  Contractanta.

 5. Art.3.4. Consultantul va furniza consiliere privind intocmirea dosarelor de plata conform graficului de esalonare a cererilor
  de plata, in vederea obtinerii de catre beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil.CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
 1. Art.4.1. Sa furnizeze toate informatiile relevante cerute de Consultant, in vederea elaborarii Proiectului.

 2. Art.4.2. Sa plateasca pretul convenit si toate obligatiile financiare ce rezulta din prezentul contract la termenele si conditiile stabilite in prezentul Contract si in actele aditionale.

 3. Art.4.3. Sa tina seama de indrumarile si sugestiile rezonabile facute de Consultant, in caz contrar Beneficiarul asumandusi
  intreaga raspundere.CAPITOLUL VI - VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITATEA DE PLATA SI DAUNE INTERESE 1. Art.6.1. Pretul serviciilor prestate de Consultant prin prezentul contract este de 1000 RON plus TVA din
  care:

 2. A1: pretul serviciilor include asigurarea Managementului de proiect si elaborarea documentatie de
  proiect, conform ofertei tehnico-financiare (consultanta, asistenta pentru managementul contractului de
  finantare si a proiectului de investitii) si Elaborarea documentatiei de proiect, conform ofertei tehnicofinanciare
  (elaborarea documentatiei specifice, asistenta pe perioada evaluarii si contractarii).

 3. Art.6.2. Beneficiarul se obliga sa plateasca Consultantului suma de 1000 RON plus TVA la 15 zile dupa semnarea acordului de finantare.CAPITOLUL VII - DURATA CONTRACTULUI 1. Art.7.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si este valabil pana la
  finalizarea proiectului de investitii si a contractului de finantare.