Care sunt noutatile perioadei 2014-2020? Contact area4u.ro

Accent mai puternic pe rezultate: ținte mai clare și măsurabile pentru un grad sporit de răspundere. Simplificare: același set de norme pentru cinci fonduri. Condiții: introducerea unor precondiții specifice anterior canalizării fondurilor. Consolidarea dimensiunii urbane și combaterea excluziunii sociale: o sumă minimă din FEDR alocată pentru proiectele integrate la nivelul orașelor și din FSE pentru susținerea comunităților marginalizate. Conexiune cu reforma economică: Comisia poate suspenda finanțarea unui stat membru care nu respectă normele economice ale UE.

Politica de coeziune (sau politica regională) a Uniunii Europene oferă un cadru pentru finanţarea unei game largi de proiecte şi investiţii, cu scopul de a încuraja creşterea economică în statele membre ale UE şi in regiunile lor. Politica este revizuita de către instituţiile UE, o dată la şapte ani.

Contact – FEDR URMARESTE CONSOLIDAREA COEZIUNII ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE PRIN CORECTAREA DEZECHILIBRELOR EXISTENTE ÎNTRE REGIUNILE ACESTEIA.

FEDR contribuie la finanțarea sprijinului care are drept scop consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, corectând principalele dezechilibre regionale din cadrul Uniunii prin dezvoltarea durabilă și ajustările structurale ale economiilor regionale, inclusiv prin reconversia regiunilor industriale aflate în declin și a regiunilor a căror dezvoltare prezintă întârzieri.

Contact Area4u