+40729 229 599 ai@area4u.ro
granturi investiti - 50.000-200.000 Euro IMM

Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică pentru IMM-uri

Ministrul Economiei Claudiu Nasui a declarat intr-un interviu ca Masura 3 se va relua de la zero. Ministrul vrea ca masura sa reporneasca luna aceasta, urmand sa fie extinse codurile CAEN care pot aplica, insa nu va mai exista posibilitatea solicitarii de bani pentru imobiliare.

„În momentul acesta discutăm în coaliție reluarea acestei M3, să fie făcută pe baze corecte, fără proiecte imobiliare”, a declarat Claudiu Năsui, precizând că vor fi schimbate și criteriile de departajare „subiective”, precum nivelul cofinanțării, cu unele de tipul numărului de salariați.

Apelul ar urma sa se deruleze pe baza Legii 220, respectiv pe varianta modificata in Parlament a OUG 130/2020, care vizeaza, printre altele, o grila de evaluare diferita si o lista extinsa de CAEN-uri eligibile.

 1. Obiectiv:
  Acordarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie.
  Valoarea schemei este de 550.000.000 – 415.870.000 euro din fonduri externe nerambursabile, 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro cofinanțare proprie asigurată de beneficiarii finanțării.

Valoarea grantului: 50.000 Euro – 200.000 Euro

Cofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov. Proiectele de investiții pot să fie finanțate în complementaritate cu credite bancare, situație în care proiectul va dispune de bonificație suplimentară.

 1. Domeniile de investitii sustinute din fonduri externe nerambursabile si din cofinantarea bugetului de stat includ:
  – Viticultura, industria alimentara, panificatie, patiserie si alte activitati
  asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distributie si ambalare;
  – industria auto si servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparatii si spalatorii auto si
  altele asemenea;
  – energie si echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienta energetica;
  – constructii, materiale de constructii, echipamente, mijloace de transport specifice,
  utilaje, tehnologii in constructii;
  – servicii de transport, inclusiv servicii de transport international;
  – servicii de ingrijire si intretinere corporala;
  – servicii de reparatii si intretinere;
  – turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante si servicii de agrement, inclusiv
  infrastructura specifica de agrement;
  – confectii metalice/lemn/mobilier;
  – confectii textile/pielarie;
  – industria farmaceutica si echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru
  interventii in situatii de urgenta;
  – industrii creative, inclusiv din domeniul culturii si serviciilor creative;
  – servicii de educatie: crese si gradinite, scoli;
  – servicii de sanatate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale si
  altele asemenea;
  – comert.
 2. Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor.
  4. Condiții de acordare:

– au avut activitate curenta/operationala desfasurata de minimum un an inaintea depunerii cererii de finantare;
– Profit operațional în unul din ultimele două exerciții financiare;
– Să asigure sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
– Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare, în primii doi ani de
activitate, iar diferenta pana la sfarsitul perioadei de durabilitate,
respectiv anul al treilea;
– Dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru
regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;  

– se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

 1. Categorii de cheltuieli finanțate: 
 • cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific,
 • achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului,
 • cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si
  amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu
  racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea,
 • cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;
 • obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente, precum si active necorporale
  referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar destasurarii activitatii. Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
 • cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele
  care urmează a se achiziționa;
 • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de
  transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului
  economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
 • cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea
  confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.
 1. Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute la anexa nr. 4 și includ:
 • domeniul de activitate (clasa CAEN) in care se realizeaza investitia/apartenenta domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balantei comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate in care in anul 2019 importurile au fost mai mari decat exporturile si
  au avut o contribute la soldul negativ al balantei comerciale;
 • resurse umane existente la momentul inscrierii online;
 • previzionarea economico-fmanciara ca urmare a implementarii proiectului, la finalul
  celui de-al doilea exercitiu fmanciar complet, dupa implementarea investitiei;
 • capacitatea economico-financiara a solicitantului in exercitiul fmanciar anterior
  depunerii cererii de fmantare;
 • contributia la indeplinirea obiectivelor secundare.

APLICA DOSAR