Finanțări 2021 pentru afaceri neagricole in mediul rural:

Submasura 6.2 si Submasura 6.4

Submasura 6.2 si Submasura 6.4

Antreprenorii vor putea accesa fondurile europene pentru afaceri neagricole la sate, gestionate de Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) și de Autoritatea de management PNDR din subordinea Ministerului Agriculturii, în al doilea semestru din anul 2021.

 6.2 : 50.000 -70.000 Euro START-UP RURAL

Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Bugetul de anul acesta este de 50 de milioane de euro

Finantare: 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect.

Cofinanțare beneficiar: 0%

Activitati eligibile:

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

•  Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

• Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local, cu exceptia înființarii de agropensiuni, pensiuni, hoteluri);

• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Principii de selectie:      

• Principiul prioritizarii serviciilor medicale (inclusiv stomatologice si sanitar -veterinare);

• Principiul stimularii activitatilor turistice  (cu exceptia infiintarii hotelurilor, pensiunilor si agropensiunilor) și/sau de agrement si /sau unitati de alimentatie publica in zonele cu potential turistic ridicat (afaceri legate de camping-uri, parcuri de rulote și bungalow-uri).

• Principiul prioritizarii activitatilor de productie;

• Principiul prioritizarii serviciilor in tehnologia informatiei si servicii informatice;

• Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului.

Cheltuieli eligibile:

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri.

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru , capitalizarea întreprinderii  şi activităţile relevante pentru  implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatilor codurilor CAEN din cererea de finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Mai jos poti descarca Ghidul Solicitantului si Anexele aferente pentru Submasura 6.2 si Submasura 6.4.


 6.4 : 200.000 Euro / 10% Cofinantare START-UP RURAL 

Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este de sprijin pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale.

Bugetul de anul acesta este de 100 de milioane de euro

Finantare: 200.000 de Euro / proiect

Cofinantare beneficiar: 10% / 30%

Activitati eligibile:

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);

• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

• Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;

• Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);

• Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;

Principii de selectie:

• Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre activitati non-agricole;

• Principiul prioritizarii serviciilor medicale (inclusiv stomatologice si sanitar -veterinare);

• Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea activității;

• Principiul prioritizarii activitatilor de productie;

• Principiul stimularii activitatilor turistice (cu exceptia infiintarii agropensiunilor) si/sau de agrement si/sau unitati de alimentatie publica desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat (se elimine eligibilitatea înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor, dar vor rămâne la finanțare afacerile legate de camping-uri, parcuri de rulote și

bungalow-uri);

• Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului

• Principiul derularii activitatilor anterioare ca activitate generala de management a firmei, pentru o mai buna gestionare a activitatii economice.

Cheltuieli eligibile:

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare – Anexa 7.

• Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;

• Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;

• Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;

• Construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;

• Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;

• Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Tipurile de ambarcaţiuni ce pot fi achiziţionate:

• bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele

• ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)

• ambarcaţiuni de agrement autopropulsate tip bărca cu motor şi bărca cu vele şi motor destinate transportului turiştilor la şi de la locurile de pescuit, şi pe canalele de navigaţie şi lacurile interioare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 464 din 30 iunie 2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice.

Mai jos poti descarca Ghidul Solicitantului si Anexele aferente pentru Submasura 6.2 si Submasura 6.4.

Doresc sa aplic – Formular de contact:

Contact

Descarca Ghidul Solicitantului pentru SubMasura 6.2


Ghidul Solicitantului Masura 6.2


Anexa 7 – Lista Coduri CAEN Eligibile 6.2


Anexa 8 – Masura 6.2


Anexa 9 – Masura 6.2

Descarca Ghidul Solicitantului pentru SubMasura 6.4


Ghidul Solicitantului Masura 6.4


Anexa 7 – Lista Coduri CAEN Eligibile 6.4


Anexa 8 – Masura 6.4


Anexa 9 – Masura 6.4

Idei de afaceri START-UP RURAL


Idei de afaceri

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Fiind de acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.