POIM 11.1

Investiții în eficiență energetică și surse regenerabile pentru întreprinderi mari și IMM-uri

 

BENEFICIARI ELIGIBILI

IMM-uri, întreprinderi mari, înființate până la data de 31.12.2021 (inclusiv)

PERIOADA DE DURABILITATE - 5 ani
BENEFICIARI ELIGIBILI

IMM-uri, întreprinderi mari,
înființate până la data de 31.12.2021 (inclusiv)

 

INVESTIȚII ELIGIBILE - eficiență energetică
  • Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe;
  • Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie și prin înlocuire de echipamente la nivelul IMM-urilor și a întreprinderilor mari.
INVESTIȚII ELIGIBILE - surse regenerabile
  • Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei)
  • Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi

Solicită o consultanţă gratuită