Finantare-prin-programul-COMERT-SERVICII

250.000 Lei Nerambursabili prin Programul Servicii si Comert 2020

Fonduri guvernamentale pentru echipamente – Servicii si Comert

Programul Servicii si Comert 2019 se adreseaza  firmelor care activeaza in sfera serviciilor / comertului si care au o vechime mai mare de un an de zile de la data infiintarii, la momentul deschiderii aplicatiei on-line care permite depunerea unui eventual proiect.  Suma de 250.000 lei este nerambursabila si reprezinta minim 75% din orice eventuala investitie realizata in urma implementarii proiectului.

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul COMERT SERVICII

Documente necesare pentru depunerea proiectului, sunt urmatoarele:

  • Bilantul si balanta de verificare pe ultimul an fiscal;
  • Extras din Revisal;
  • Certificatul unic de inregistrare in copie;
  • Certificat constatator in original, unde sa se mentioneze: actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii;
  • Copie CI reprezentant legal in relatia cu Autoritatea Contractanta;
  • CV-uri si diplomele ultimelor studii absolvite ale echipei de management (persoanele care se vor ocupa de implementarea proiectului – manager de proiect, care coincide, de regula, cu reprezentantul legal al societatii);
  • Oferte de pret, cel putin 1, pentru fiecare echipament care se doreste a fi achizitionat

Ce facem pentru tine:

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea și conformitatea proiectului propus și cautam soluții pentru a avea șanse cât mai mari de reușita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în funcție de nevoile tale ținând cont de categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea bilanțului previzionat pe cei 3 ani, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Redactarea dosarelor de achiziție ( minim trei cereri de oferta și dovada transmiterii acestora ) și a cererilor de rambursare sau plata.

Raportare ulterioara

Redactam raportările de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani , începand cu anul urmator acordarii alocației financiare nerambursabile.


Inscrieriere in programul COMERT – SERVICII 2020


    DANU