+40729 229 599 ai@area4u.ro

POR 2.1.A – 200.000 euro pentru microintreprinderi din mediul urban

POR 2.1.A – Despre program

Societatile Comerciale din mediul urban pot beneficia de finantare nerambursabila de pana la 200.000 euro pentru investitii in cadrul societatii. Procentul de finantare nerambursabila este de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Obiectivul specific al submasurii POR 2.1.A  il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii, iar actiunile sprijinite in cadrul acestui program includ construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii si dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile ce se incadreaza in categoria de microintreprinderii. Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei, in limita a 200.000 euro.

POR 2.1. A – Conditii de eligibilitate in cadrul programului:

√ Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

√ Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile ( pentru un punctaj de 16 pct codul caen este cuprins intr-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 29, 31, iar pentru un punctaj de 12 pct, in diviziunile 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 58, 59, 63, 71, 73, 74, 91).

√ Solicitantul a desfasurat activitate fara intrerupere pe o perioada corespunzatoare a cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

√ Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1 in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, SAU solicitantul are cel putin un angajat cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare.

√ Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere.

√ Locul de implementare a proiectului este situata in mediul urban, in regiunea de dezvoltare eligibila in care a fost depusa cererea de finantare.

√ Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de Bucuresti-Ilfov, ITI Delta Dunarii.

√ Solicitantul sa aiba capacitatea financiara de a asigura contributia proprie de minim 10% din valoarea eligibila a proiectului(minim 20% pentru punctaj maxim).

√ Investitiile care vizeaza clasa CAEN 8690 – „Alte activitati referitoare la sanatatea umana” sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica.

√ Societatea sa detina sediul social intr-una din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest si Centru.

Regiunile si judetele eligibile sunt:

√ Regiunea Nord-Est – Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui.

√ Regiunea Sud-Est – Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea.

√ Regiunea Sud-Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea.

√ Regiunea Vest – Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis.

√ Regiunea Centru – Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

POR 2.1.A – Cheltuieli Eligibile ale Programului

√ Lucrari de construire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente.

√ Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe.

√ Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.

√ Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

√ Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

√ Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara si tehnica.

√ Activitati specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect.

√ Activitati aferente accesului la baze de date si la biblioteci de specialitate.

POR 2.1.A – Valoarea finantarii nerambursabile

Valoare eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre minimum 25.000 euro si maximum 200.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finantare.

Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei, in limita plafonului de minimis. Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a investitiei. Valoarea eligibila a investitiei reprezinta suma cheltuielilor eligibile incluse in proiect.

POR 2.1. A – Angajamentele beneficiarului

√ Prin proiectul de investitii micro-intreprinderea va lansa produse / servicii noi pe piata sau semnificativ imbunatatit in privinta caracteristicilor sau modului sau de folosire.

√ O contributie proprie suplimentara de pana la 10%: fiecare procent in plus peste contributia proprie minima de 10% aduce cate un  punct suplimentar (max. 10 puncte – sanse maxime cu o contributie proprie de 20%).

√ Contributia proprie trebuie justificata cu un extras de cont bancar / linie de credit / contract de credit numai dupa aprobarea proiectului, inainte de semnarea contractului de finantare.

√ Crearea de locuri de munca (minim 1, pentru punctaj maxim 5). Locurile de munca create plus cele existente trebuie mentinute pe o perioada de 3 ani de la finalizarea investitiei.

√ Valoarea finantarii nerambursabile solicitata sa fie maxim dublu fata de cifra de afaceri realizata in anul fiscal anterior accesarii finantarii.

SOLICITA IFORMATII DESPRE PROGRAMUL POR 2.1.A

  POR 2.1.A Area4u - POR 2.1.A – 200.000 euro pentru microintreprinderi din mediul urban

  POR 2.1.A – Cheltuieli Eligibile ale Programului

  √ Lucrari de construire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente.

  √ Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe.

  √ Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.

  √ Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

  √ Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

  √ Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara si tehnica.

  √ Activitati specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect.

  √ Activitati aferente accesului la baze de date si la biblioteci de specialitate.

  POR 2.1.A – Valoarea finantarii nerambursabile

  Valoare eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre minimum 25.000 euro si maximum 200.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finantare.

  Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei, in limita plafonului de minimis. Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a investitiei. Valoarea eligibila a investitiei reprezinta suma cheltuielilor eligibile incluse in proiect.

  POR 2.1. A – Angajamentele beneficiarului

  √ Prin proiectul de investitii micro-intreprinderea va lansa produse / servicii noi pe piata sau semnificativ imbunatatit in privinta caracteristicilor sau modului sau de folosire.

  √ O contributie proprie suplimentara de pana la 10%: fiecare procent in plus peste contributia proprie minima de 10% aduce cate un  punct suplimentar (max. 10 puncte – sanse maxime cu o contributie proprie de 20%).

  √ Contributia proprie trebuie justificata cu un extras de cont bancar / linie de credit / contract de credit numai dupa aprobarea proiectului, inainte de semnarea contractului de finantare.

  √ Crearea de locuri de munca (minim 1, pentru punctaj maxim 5). Locurile de munca create plus cele existente trebuie mentinute pe o perioada de 3 ani de la finalizarea investitiei.

  √ Valoarea finantarii nerambursabile solicitata sa fie maxim dublu fata de cifra de afaceri realizata in anul fiscal anterior accesarii finantarii.

  POR 2.1. A