+40729 229 599 ai@area4u.ro
POR 2.2

Din 4 mai, IMM-urile pot depune proiecte pentru finanțarea POR de până la 1 milion de euro!

 

POR 2.2 – Despre program

Beneficiari eligibili

Pot aplica pentru finantare societatile ce se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro. Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte (martie 2020), respectiv 1 EUR = 4,81 RON.

Pot primi finantare doar investitiile realizate in regiunile:

Sud-Est ( judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea) – buget disponibil: 27,94 milioane euro;

Sud-Muntenia ( judetele Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Calarasi) – buget disponibil: 38,67 milioane euro;

Sud-Vest Oltenia ( judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea) – buget disponibil: 17,97 milioane euro.

  

POR 2.1.A Area4u - POR 2.2. – fonduri de pana la 1.000.000 euro

 

 

 

 

 

POR 2.2. –Solicitanti eligibili:

Solicitanti eligibili:

societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Criterii de eligibilitate:

Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;

Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:

Investitii in active corporale

-lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);

-achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

-achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.

Investitii in active necorporale:

-brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;

-investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor / produselor proprii ale solicitantului. 

Investitii finantabile prin ajutor de minimis:

-Certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat;

-Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate;

-Investitii specifice procesului de internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente unei investitii initiale care consta in activitati de construire / extindere / dotare cu active corporale a spatiilor de productie / prestari de servicii. 

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii in active necorporale ori lucrari de modernizare.

Valoarea eligibila aferenta componentei finantabile prin ajutor de minimis nu poate depasi 20% din valoarea eligibila totala a investitiei.

Ajutorul regional se acorda in limita intensitatilor (procentelor) maxime aprobate de Comisia Europeana pentru perioada 2014-2020:

-pentru intreprinderi mijlocii: 60%;

-pentru intreprinderi mici si microintreprinderi: 70%.

Ajutorul de minimis acordat ia forma finantarii nerambursabile si se supune prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis). In cadrul acestui apel de proiecte, contributia programului este de maximum 90% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis (componenta de minimis).

Locul de implementare a proiectului trebuie sa fie situat:

-in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri;

-in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii.

Nu sunt eligibile investitiile localizate pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii.

Nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunile de dezvoltare Nord Est, Vest, Nord Vest, Centru, Bucuresti Ilfov.

La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

POR 2.2. – Activitati eligibile: