POR 2.2

POR 2.2. – fonduri de pana la 1.000.000 euro

POR 2.2 – Despre program

Depunere: 24.12-2019 – 24.03.2020

Prin Programul Operational Regional (POR 2.2.) 2014-2020 societatile care isi desfasoara activitatea in mediul urban, pot obtine finantarea nerambursabila de pana la 1.000.000 euro. Procentul de finantare nerambursabila poate ajunge pana la 70% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile. Valoarea finantarii acordate este de minimum 300.000 euro si maximum 1.000.000 euro.

POR 2.2. 2014–2020 isi propune ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, pentru dezvoltarea durabila a regiunilor, astfel incat acestea sa isi poata gestiona in mod eficient resursele si sa isi valorifice potentialul de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

POR 2.2

POR 2.2. – Criterii de eligibilitate in cadrul programului:

√ IMM-uri care realizeaza investitii cu un numar mediu de angajati: 3-249.

√ Societatea va inregistra profit din exploatare in anul 2018.

√ Societatea a fost infiintata inainte de 03.01.2018.

√ Investitii in toate regiunile cu exceptia Bucuresti-Ilfov, ITI Delta Dunarii.

Regiunile si judetele eligibile sunt:

√ Regiunea Nord Est a contractat doar 66,79% din alocarea regională inițială, iar Regiunea Vest doar 42,16%.

√ Regiunea Nord-Vest – Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare si Salaj (excluderea acestei regiuni in ghidul consultativ este o greseala si Autoritatea de Management a confirmat relansarea liniei de finantare si in acesta regiune).

POR 2.2. – Cheltuieli eligibile ce se pot realiza in cadrul programului:

√ Construirea, extinderea sau modernizarea spatiilor de productie sau servicii.

√ Achizitionarea de echipamente tehnologice / utilaje / echipamente informatice / mobilier.

√ Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.

√ Activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management a calitatii ISO.

√ Licente / software.

√ Consultanta / proiectare.

POR 2.2. – Activitati eligibile:

Activitatile eligibile pentru programul POR 2.2 sunt: industria textila, prelucrare lemn, prelucrare hartie si carton, industria tipografica, fabricarea produselor farmaceutice, fabricarea ambalajelor, industria metalurgica, fabricarea cimentului si produselor din beton, fabricarea motoarelor, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea utilajelor, fabricarea de mobila, reciclare, lucrari de constructii, turism, IT si telecomunicatii, architectura si inginerie, activitati medicale si stomatologice, activitati sportive si recreative.

Programul Operational Regional POR 2.2. Finantare 1 – 5 Milioane EURO

Viziunea strategica privind nevoile de dezvoltare carora trebuie sa le raspunda POR 2014-2020 are la baza analiza situatiei economice si sociale a regiunilor Romaniei (in Strategia Nationala pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme:

√ Cercetare-dezvoltare si inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetarii in piata si nivel scazut de asimilare a inovarii in firme,

√ IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivitatii economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, in documentele de programare strategica nationala, sunt:

  • gradul redus de cultura antreprenoriala – reflectat prin densitatea relativ scazuta a afacerilor in toate regiunile,
  • rezilienta scazuta a noilor afaceri – 2/3 dintre intreprinderile noi dispar de pe piata in primul an de viata.

√ Eficienta energetica: consumuri energetice nesustenabile si potential de economisire ridicat in infrastructurile publice, inclusiv cladiri publice si cladiri rezidentiale.

√ Mediu: nivel de poluare ridicat in zonele urbane.

√ Dezvoltare urbana: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzator in orasele din Romania.

√ Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.

√ Turism: potential turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativa pentru revigorarea zonelor mai putin dezvoltate/izolate.

√ Infrastructura rutiera : gradul scazut de accesibilitate al anumitor zone ale tarii, care are drept consecinta o atractivitate scazuta si investitii extrem de reduse.

√ Infrastructura sociala si pentru educatie: infrastructurile educationale, de sanatate si de servicii sociale subdimensionate impiedica incluziunea sociala si dezvoltarea capitalului uman.

√ Cadastru: nivel scazut al inregistrarilor cadastrale, care afecteaza implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economica a comunitatilor locale.

√ Capacitate administrativa: nevoia intaririi capacitatii administrative a Autoritatii de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR si a beneficiarilor, pentru o buna implementare a POR.