INVESTITII I.M.M.

INVESTITII I.M.M.

INVESTITII I.M.M.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Beneficiari eligibili

Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat .ntreprinderile care .ndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri on-line, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt organizate .n baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau .n baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
 2. sunt .ntreprinderi mici şi mijlocii, denumite .n continuare IMM, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea .nfiinţării şi dezvoltării .ntreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. au capital social integral privat;
 4. sunt .nregistrate la oficiul registrului comerţului, au sediul social/punct de lucru şi işi desfăşoară activitatea pe teritoriul Rom.niei;
 5. activitatea (codul CAEN) pentru care solicită finanţare este eligibilă .n cadrul schemei de ajutor de stat şi autorizată la momentul depunerii cererii de decont, potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la inregistrarea .n registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, .nregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. nu inregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, at.t pentru sediul social, c.t şi pentru toate punctele de lucru;
 7. nu se află .n stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, inchidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 8. nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau oficiilor teritoriale pentru .ntreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumite .n continuare OTIMMC, de recuperare a unui ajutor de stat ori de minimis sau, .n cazul .n care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dob.nzile aferente calculate potrivit art. 15 alin. (7) din prezenta schemă;
 9. nu intră .n categoria “.ntreprinderilor .n dificultate” definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament. Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe .ntreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat .n cadrul prezentei scheme doar .n numele uneia dintre acestea.

INVESTITII I.M.M. FINANTARE SI FACILITATI:

INVESTITII I.M.M. – Tipurile ajutorului financiar

 • MAXIM 70% valoare AFN, minimum suma de 4.500.000 lei pentru fiecare beneficiar;
 • MINIM 30% CONTRIBUTIE PROPRIE.

Cheltuieli eligibile:

 • Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea – valoarea maxima considerata eligibila in cazul activelor corporale de natura constructiilor nu poate depasi 1.650 lei/mp arie desfasurata, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfasurata;
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru – prevazute la subgrupele 2.1 si 2.2. din Hotararea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Activele necorporale amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o concretizare fizica sau financiara precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.
START UP NATION

START UP NATION – 200.000 lei pentru afacerea ta in 2020!

START UP NATION 2020 – Despre program

Obiectivul programului Start Up Nation este de a stimula dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si de a imbunatati perfomantele economice ale acestora, cu prioritate in zonele geografice mai putin dezvoltate economic. Start Up Nation este un program cu finantare nerambursabila 100% ce poate fi implementat atat in mediul rural, cat si in mediul urban. Prin intermediul acestui program 10.000 de societati  vor primi finantare nerambursabila de pana la 200.000 de lei pentru a demara noi afaceri in activitatile de productie, IT, Industrii Creative sau Servicii.

Beneficiari eligibili in cadrul programului:

√ Societatea este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica.

√ Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.

√ Societatile sunt infiintate de catre persoane fizice dupa data de 30 ianuarie 2017.

√ Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data semnarii acordului de finantare; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

√  Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii.

√ Este infiintata de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat intr-un alt IMM care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pentru care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere.

“start

START UP NATION 2020 – Conditii de eligibilitate:

√  Se creeaza cel putin 2 locuri de munca cu norma intreaga, destinate persoanelor defavorizate/ somerilor/ absolventilor.

√ Codul CAEN pentru care solicita finantare sa fie eligibil in cadrul Programului (Anexa 13).

√  Societatile infiintate dupa 30.01.2017 ai caror actionari sa nu mai fi detinut actiuni in alte societati cu acelasi domeniu de activitate in ultimii 2 ani.

√  Societatile ai caror actionari majoritari NU au mai obtinut finantari nerambursabile de minimis de mai mult de 200.000 de euro in cadrul altor societati detinute, in ultimii 3 ani.

√  Actionarii nu au mai avut calitatea de administrator sau asociat unic, intr-o societate comerciala care a fost declarata in insolventa sau faliment.

START UP NATION – Cheltuielile ce se pot realiza in cadrul programului:

√  Echipamente tehnologice, masini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

√  Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achizitionat in cazul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR cu exceptia spatiilor din elemente prefabricate.

√  Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale.

√  Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fara motor pentru comert stradal si autoutilitare, exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost.

Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi, taxi nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate.

√  Echipamente IT (PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.).

√ Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protective a valorilor umane si materiale.

√ Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

√ Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii.

√ Salariile, utilitatile si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert.

√ Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor in limita maxima a 4000.

√ Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA.

√ Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului in limita maxima a 8000 lei.

START UP NATION – Domenii de activitate eligibile

Activitatile economice pentru care se poate solicita finantarea nerambursabila de 200.000 lei sunt: productie, industrii creative, servicii si comert.

“start

Documente Necesare pentru proiectul START UP NATION 2020

√  Copie CUI – cu mentiunea conform cu originalul

√  Copie CI asociat – cu mentiunea conform cu originalul

√  Copie diploma de studii asociat

√  Certificat constatator furnizare informatii extinse START-UP NATION – se obtine de la Registrul Comertului sau online de pe portal ONRC

√  Ofertele de pret pentru toate bunurile pe care doriti sa le achizitionati prin proiect, recomandat este sa fie in lei –  oferte de pret trebuie sa fie semnate si stampilate de catre furnizor si sa contina urmatoarele informatii: produsul, caracteristici tehnice, pret. Este important sa se mentioneze servicii de montaj, transport, instructaj, etc, deoarece nu sunt eligibile.

√  CV-ul persoanei care va raspunde de implementarea proiectului – de regula este asociatul sau administratorul societatii.

Modalitati de Implementare START UP NATION 2020

Programul de finantare ofera posibilitatea a 3 mecanisme de implementare astfel:

√   Cerere de plata (doar pentru achizitia de bunuri): furnizorii de echipamente livreaza si instaleaza/ pun in functiune la adresa de implementare  echipamentele prevazute in proiect, urmand ca dupa depunerea documentelor in cadrul ministerului, un reprezentant al acestuia sa faca deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile. Ulterior acestei etape, intr-un termen de 45 de zile, ministerul va efectua platile in contul furnizorului/furnizorilor  sumele cheltuite.

√   Cerere de decont: intreprinzatorul realizeaza cheltuielile din banii proprii si apoi depune una sau mai multe cereri de rambursare prin care isi recupereaza banii investiti de la minister, dupa ce un reprezentant al acestuia efectueaza deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile.

√  Credit punte: Banca Transilvania, CEC Bank si BCR  vor acorda credite punte pentru finantarea investitiilor prevazute in proiect, achitand integral atat furnizorii, cat si celelalte investitii bugetate prin planul de afaceri (chirii, salarii, etc), urmand ca apoi sa isi recupereze banii creditati de la minister, dupa ce un reprezentant al acestuia efectueaza deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile

O noutate in acest an, este legata de modalitatile de implementare a proiectului, respectiv introducerea posibilitatii de a solicita un avans de 30 % din valoarea proiectului. Cererea pentru avans se poate depune doar in primele 5 luni dupa semnarea acordului de finantare.  Celelalte variante raman valabile- creditul punte, achizitiile din fonduri proprii sau plata la termen a furnizorilor.

START UP NATION – 200000 lei Pentru Afacerea Ta in 2020!

  POR 2.2

  POR 2.2. – fonduri de pana la 1.000.000 euro

  [et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″]

  POR 2.2

  Din 4 mai, IMM-urile pot depune proiecte pentru finanțarea POR de până la 1 milion de euro!

   

  POR 2.2 – Despre program

  Beneficiari eligibili

  Pot aplica pentru finantare societatile ce se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

  Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro. Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte (martie 2020), respectiv 1 EUR = 4,81 RON.

  Pot primi finantare doar investitiile realizate in regiunile:

  Sud-Est ( judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea) – buget disponibil: 27,94 milioane euro;

  Sud-Muntenia ( judetele Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Calarasi) – buget disponibil: 38,67 milioane euro;

  Sud-Vest Oltenia ( judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea) – buget disponibil: 17,97 milioane euro.

    

  POR 2.2

   

   

   

   

   

  POR 2.2. –Solicitanti eligibili:

  Solicitanti eligibili:

  societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

  Criterii de eligibilitate:

  Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;

  Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

  Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:

  Investitii in active corporale

  -lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);

  -achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

  -achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.

  Investitii in active necorporale:

  -brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;

  -investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor / produselor proprii ale solicitantului. 

  Investitii finantabile prin ajutor de minimis:

  -Certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat;

  -Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate;

  -Investitii specifice procesului de internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

  Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente unei investitii initiale care consta in activitati de construire / extindere / dotare cu active corporale a spatiilor de productie / prestari de servicii. 

  Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii in active necorporale ori lucrari de modernizare.

  Valoarea eligibila aferenta componentei finantabile prin ajutor de minimis nu poate depasi 20% din valoarea eligibila totala a investitiei.

  Ajutorul regional se acorda in limita intensitatilor (procentelor) maxime aprobate de Comisia Europeana pentru perioada 2014-2020:

  -pentru intreprinderi mijlocii: 60%;

  -pentru intreprinderi mici si microintreprinderi: 70%.

  Ajutorul de minimis acordat ia forma finantarii nerambursabile si se supune prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis). In cadrul acestui apel de proiecte, contributia programului este de maximum 90% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis (componenta de minimis).

  Locul de implementare a proiectului trebuie sa fie situat:

  -in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri;

  -in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii.

  Nu sunt eligibile investitiile localizate pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii.

  Nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunile de dezvoltare Nord Est, Vest, Nord Vest, Centru, Bucuresti Ilfov.

  La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

  POR 2.2. – Activitati eligibile:

   

    

    

    

    

    

    [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

   POR-2.1.A

   POR 2.1.A – 200.000 euro pentru microintreprinderi din mediul urban

   POR 2.1.A – 200.000 euro pentru microintreprinderi din mediul urban

   POR 2.1.A – Despre program

   Societatile Comerciale din mediul urban pot beneficia de finantare nerambursabila de pana la 200.000 euro pentru investitii in cadrul societatii. Procentul de finantare nerambursabila este de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

   Obiectivul specific al submasurii POR 2.1.A  il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii, iar actiunile sprijinite in cadrul acestui program includ construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii si dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

   Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile ce se incadreaza in categoria de microintreprinderii. Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei, in limita a 200.000 euro.

   POR 2.1. A – Conditii de eligibilitate in cadrul programului:

   √ Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

   √ Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile ( pentru un punctaj de 16 pct codul caen este cuprins intr-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 29, 31, iar pentru un punctaj de 12 pct, in diviziunile 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 58, 59, 63, 71, 73, 74, 91).

   √ Solicitantul a desfasurat activitate fara intrerupere pe o perioada corespunzatoare a cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

   √ Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1 in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, SAU solicitantul are cel putin un angajat cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare.

   √ Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere.

   √ Locul de implementare a proiectului este situata in mediul urban, in regiunea de dezvoltare eligibila in care a fost depusa cererea de finantare.

   √ Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de Bucuresti-Ilfov, ITI Delta Dunarii.

   √ Solicitantul sa aiba capacitatea financiara de a asigura contributia proprie de minim 10% din valoarea eligibila a proiectului(minim 20% pentru punctaj maxim).

   √ Investitiile care vizeaza clasa CAEN 8690 – „Alte activitati referitoare la sanatatea umana” sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica.

   √ Societatea sa detina sediul social intr-una din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest si Centru.

   Regiunile si judetele eligibile sunt:

   √ Regiunea Nord-Est – Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui.

   √ Regiunea Sud-Est – Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea.

   √ Regiunea Sud-Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea.

   √ Regiunea Vest – Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis.

   √ Regiunea Centru – Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

   POR 2.1.A – Cheltuieli Eligibile ale Programului

   √ Lucrari de construire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente.

   √ Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe.

   √ Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.

   √ Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

   √ Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

   √ Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara si tehnica.

   √ Activitati specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect.

   √ Activitati aferente accesului la baze de date si la biblioteci de specialitate.

   POR 2.1.A – Valoarea finantarii nerambursabile

   Valoare eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre minimum 25.000 euro si maximum 200.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finantare.

   Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei, in limita plafonului de minimis. Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a investitiei. Valoarea eligibila a investitiei reprezinta suma cheltuielilor eligibile incluse in proiect.

   POR 2.1. A – Angajamentele beneficiarului

   √ Prin proiectul de investitii micro-intreprinderea va lansa produse / servicii noi pe piata sau semnificativ imbunatatit in privinta caracteristicilor sau modului sau de folosire.

   √ O contributie proprie suplimentara de pana la 10%: fiecare procent in plus peste contributia proprie minima de 10% aduce cate un  punct suplimentar (max. 10 puncte – sanse maxime cu o contributie proprie de 20%).

   √ Contributia proprie trebuie justificata cu un extras de cont bancar / linie de credit / contract de credit numai dupa aprobarea proiectului, inainte de semnarea contractului de finantare.

   √ Crearea de locuri de munca (minim 1, pentru punctaj maxim 5). Locurile de munca create plus cele existente trebuie mentinute pe o perioada de 3 ani de la finalizarea investitiei.

   √ Valoarea finantarii nerambursabile solicitata sa fie maxim dublu fata de cifra de afaceri realizata in anul fiscal anterior accesarii finantarii.

   SOLICITA IFORMATII DESPRE PROGRAMUL POR 2.1.A

    POR 2.1.A

    POR 2.1.A – Cheltuieli Eligibile ale Programului

    √ Lucrari de construire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente.

    √ Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe.

    √ Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.

    √ Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

    √ Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

    √ Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara si tehnica.

    √ Activitati specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect.

    √ Activitati aferente accesului la baze de date si la biblioteci de specialitate.

    POR 2.1.A – Valoarea finantarii nerambursabile

    Valoare eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre minimum 25.000 euro si maximum 200.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finantare.

    Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei, in limita plafonului de minimis. Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a investitiei. Valoarea eligibila a investitiei reprezinta suma cheltuielilor eligibile incluse in proiect.

    POR 2.1. A – Angajamentele beneficiarului

    √ Prin proiectul de investitii micro-intreprinderea va lansa produse / servicii noi pe piata sau semnificativ imbunatatit in privinta caracteristicilor sau modului sau de folosire.

    √ O contributie proprie suplimentara de pana la 10%: fiecare procent in plus peste contributia proprie minima de 10% aduce cate un  punct suplimentar (max. 10 puncte – sanse maxime cu o contributie proprie de 20%).

    √ Contributia proprie trebuie justificata cu un extras de cont bancar / linie de credit / contract de credit numai dupa aprobarea proiectului, inainte de semnarea contractului de finantare.

    √ Crearea de locuri de munca (minim 1, pentru punctaj maxim 5). Locurile de munca create plus cele existente trebuie mentinute pe o perioada de 3 ani de la finalizarea investitiei.

    √ Valoarea finantarii nerambursabile solicitata sa fie maxim dublu fata de cifra de afaceri realizata in anul fiscal anterior accesarii finantarii.

    POR 2.1. A