area4u

AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Ajutor HORECA 

Schema de ajutor de stat pentru HoReCa.

În principiu, ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj in cazul agentiilor de turism) suferite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Bugetul schemei de ajutor de stat va fi estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, prin bugetul Ministerului Economiei și din fonduri europene.

Se estimează că vor primi ajutoare de stat 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

AREA4U - AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Codurile CAEN eligibile la finanțare:

Agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN:

 • 7911 – Activitati ale agentiilor turistice
 • 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
 • 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistică, structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor
 • 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 • 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
 • 5590 – Alte servicii de cazare
 • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor
 • 5610 – Restaurante
 • 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 • 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
 • 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Calendar de implementare orientativ- schema ajutor HoReCa

Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor in 30 de zile, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

„În procesul de implementare a schemei se utilizează mecanismul plății către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor însoțite de documentația completă și conform datelor încărcate în aplicația informatică utilizată pentru înregistrarea și administrarea ajutorului de stat în scopul prezentei scheme” – se arată în proiectul de OUG.

Așadar, antreprenorii cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii trebuie să fie pe fază, să nu piardă startul, mai ales că la această schemă de finanțare vor beneficia de ajutoare și companiile mari, care au resurse tehnice și umane.

 

Pentru cei care doresc sa depuna dosarul, va putem oferi serviciile noastre pentru a avea siguranta obtinerii finantarii.


Analiza eligibilitate, întocmire dosar si depunere FARA AVANS!


Comisionul pentru serviciile noastre este de 3,4% dupa obtinerea finantarii!

Cine suntem?

Picture A1 - AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Rezultate obținute de echipa Areaforu la Grantul de Capital de Lucru (criteriu primul venit primul servit) – primele locuri la nivel național!

area4u 1 scaled - AJUTOR HORECA 20% PIERDERI – 2019 / 2020

Dacă doriți sa aplicați, puteți semna contractul acum.

Contract de consultanta


Analiza eligibilitate, intocmire dosar si depunere FARA AVANS


Comisionul pentru serviciile noastre este de 3,4% dupa obtinerea finantarii!

Extras din clauzele contractuale


CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI


Obiectul prezentului contract este furnizarea de servicii de consultanta de afaceri si asistenta de specialitate de catre Consultant pentru elaborarea documentației necesare obtinerii de catre Beneficiar a unei finantari nerambursabile in cadrul Programului „Schema de ajutor de stat pentru HoReCa.”, asigurarea serviciilor de asistenta tehnica de specialitate pentru managementul proiectului si a contractului de finantare nerambursabila.


CAPITOLUL III – OBLIGATIILE CONSULTANTULUI 1. Art.3.1. Consultantul se obliga sa elaboreze documentatia aferenta proiectului conform cerințelor procedurale ale finanțatorului, inclusiv realizarea planului de afaceri si depunerea online a proiectului. In cazul in care consultantul nu isi indeplineste obligatia, pretul serviciilor pentru asigurarea Managementului de proiect se returneaza beneficiarului.
 2. Art.3.2. Consultantul va asigura asistenta pe parcursul evaluarii proiectului, elaborarea raspunsului la solicitarile de informatii suplimentare.

 3. Art.3.3. Consultantul se obliga sa acorde asistenta la intocmirea si depunerea documentelor necesare pentru etapa de contractare.

 4. Art.3.4. Consultantul se obliga sa respecte instructiunile de elaborare ale Proiectului facute publice de Autoritatea Contractanta.

 5. Art.3.4. Consultantul va furniza consiliere privind intocmirea dosarelor de plata conform graficului de esalonare a cererilor de plata, in vederea obtinerii de catre beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil.


CAPITOLUL IV – OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 1. Art.4.1. Sa furnizeze toate informatiile relevante cerute de Consultant, in vederea elaborarii Proiectului.

 2. Art.4.2. Sa plateasca pretul convenit si toate obligatiile financiare ce rezulta din prezentul contract la termenele si in conditiile stabilite in prezentul Contract si in actele aditionale.

 3. Art.4.3. Sa tina seama de indrumarile si sugestiile rezonabile facute de Consultant, in caz contrar Beneficiarul asumandusi intreaga raspundere.


CAPITOLUL VI – VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITATEA DE PLATA SI DAUNE INTERESE 1. Art.6.1. Pretul serviciilor prestate de Consultant prin prezentul contract este de:

 2. A1: avans zero pentru asigurarea Managementului de proiect, conform ofertei tehnico-financiare (consultanta
  si asistenta pentru managementul contractului de finantare si depunerea proiectului de investitii);

 3. A2:pretul serviciilor pentru Elaborarea documentatiei de proiect (implementare si monitorizare), conform
  ofertei tehnico-financiare (elaborarea documentatiei specific solicitate de catre finantator, asistenta pe
  perioada evaluarii si contractarii) este de 3,4% din valoarea proiectului plus TVA.

 4. Art.6.2. Beneficiarul nu trebuie sa plateasca nimic Consultantului pentru intocmirea proiectului de investitii si
  pentru depunerea dosarului.

 5. Art.6.3. Beneficiarul se obliga sa plateasca Consultantului 3,4 % din valoarea proiectului plus TVA in maxim 20 zile de la emiterea facturii, dupa semnarea acordului de finantare.

 6. Art.6.4.In cazul in care Beneficiarul nu obtine finantarea nerambursabila pentru proiectul care face
  obiectul prezentului contract, platile prevazute la Art. 6.3 nu se vor mai realiza, Beneficiarul nemaiavand
  nicio alta obligatie financiara fata de Consultant.

 7. Art.6.5. Consultantul nu poate fi responsabil de data lansarii programului de finantare sau orice intarziere
  a lansarii programului. In cazul in care exista altfel de situatii, beneficiarul nu are nicio obligatie financiara.


CAPITOLUL VII – DURATA CONTRACTULUI 1. Art.7.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si este valabil pana la
  finalizarea proiectului de investitii si a contractului de finantare.


CAPITOLUL VIII – RASPUNDEREA CONTRACTUALA 1. Art.8.1. Pentru neindeplinirea la termen a obligatiilor contractuale, prevazute in prezentul Contract, Partile se obliga sa plateasca o penalitate de 0,9% din valoarea Contractului pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 20% din valoarea Contractului.

 2. Art.8.2. Consultantul va depune toate diligentele pentru elaborarea Documentatiei in conformitate cu
  cerintele prevazute de Autoritatea Contractanta. Consultantul nu poarta nici o raspundere in cazul in care Beneficiarul
  nu obtine finantarea nerambursabila de la Autoritatea contractanta.

Pentru a beneficia de acest ajutor, toate entitățile trebuie să se înscrie în registrul sectorului cultural, „pe de o parte pentru a cunoaște exact impactul financiar și în același timp, ca o condiție pentru preînscrierea la aplicarea pentru aceste granturi”, a adăugat vicepremierul. În ceea ce privește bugetul, se va porni cu bugetul estimat de 100 milioane de euro, „urmând ca informațiile obținute din etapa de preînscriere să fie folosite pentru valoarea finală a acestei scheme de ajutor de stat”. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat faptul că tot astăzi, în cadrul ședinței de guvern programate la ora 18:00, va fi supus atenției un memorandum ce are drept obiect „un nou acord de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei”. Conform ministrului, acest acord vizează o sumă de 270 milioane de euro, destinați exclusiv infrastructurii din domeniul cultural. Schema de ajutor de stat este, conform ministrului Culturii, „o schemă de ajutor de stat umbrelă”, care vizează 5 măsuri. Beneficiarii menționați sunt cei care: Au desfășurat activități în ultimii 2 ani conform raportului de activitate asumat de reprezentantul legal al solicitantului în unul dintre domeniile: artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu, carte, audio-vizual sau educație culturală Sunt înscriși în registrul sectorului cultural gestionat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală la data depunerii proiectului – este o condiție obligatorie pentru a obține granturile, conform ministrului. Formularul și platforma vor fi disponibile de mâine, 19 noiembrie 2020, iar perioada de preînscriere se va încheia miercuri, 25 noiembrie 2020. Operatorii culturali care nu au venituri din vânzare din bilete vor fi beneficiari de microgranturi, a adăugat ministrul. Operatorii culturali care au organizat un festival cultural cu vânzare de bilete, valoarea maximă a ajutorului de stat este, echivalentul în lei, a 25% din valoarea brută a biletelor vândute la ediția din 2019 a festivalului, dar nu mai mult de 800.000 de euro. Pe măsura care vizează organizarea de evenimente culturale, „avem în vedere operatorii culturali care au organizat evenimente culturale în 2019 și au venituri din bilete vândute”, a precizat ministrul. Pentru evenimentele muzicale și evenimentele de tip stand-up comedy (între 1 și 10 evenimente organizate în 2019), valoarea maximă a ajutorului de stat este echivalentul a 5% din valoarea brută a biletelor vândute, dar nu mai mult de 800.000 de euro. Între 11 și 50 de evenimente organizate în anul 2019, valoarea maximă a ajutorului de stat este echivalentul a 7% din valoarea brută a biletelor vândute, dar nu mai mult de 800.000 de euro, iar pentru cei care au avut peste 50 de evenimente în anul 2019, valoarea maximă a ajutorului de stat este de 9% din valoarea brută a biletelor vândute, cu aceeași condiție, de a nu depăși plafonul de 800.00 de euro. Pentru evenimente din alte domenii culturale, altele decât cele muzicale și de tip stand-up comedy, valoarea maximă este echivalentul, în lei, a 50% din valoarea brută a prețurilor vândute, fără a depăși 800.000 de euro. Pentru librării, valoarea maximă este, echivalentul în lei, a 25% din valoarea brută a vânzărilor de carte în 2019, dar nu mai mult de 800.000 de euro. Pentru aceste granturi, a anunțat ministrul, contribuția beneficiarului va fi de 20%. Pentru edituri, valoarea maximă este, echivalentul în lei, a 25% din valoarea brută a vânzărilor fizice directe de carte din 2019, respectând același plafon, de 800.000 de euro. Ministrul Culturii a adăugat faptul că aceste finanțări vor fi condiționate „în așa fel încât banii să se cheltuiască pentru ca beneficiarii să fie, din punct de vedere piramidal, toți cei care activează în sectorul cultural respectiv” și „de aceea am finanțat operatorul final, dar prin modalitatea prin care condiționăm aceste finanțări, ne asigurăm că, piramidal, banii vor ajunge către toate sectoarele”.

Granturi pentru sectorul cultural

Sectorul cultural va primi granturi în valoare de 100 de milioane de euro

Editurile, librăriile, companiile de spectacole și alte firme și organizații neguvernamentale din domeniul culturii vor putea obține fonduri nerambursabile în valoare totală de 100 de milioane de euro, printr-o nouă schemă de ajutoare anunțată miercuri de autorități.

Vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, au susținut declarații de presă în care au menționat oferirea de noi oportunități pentru firme. Se dorește instituirea unei scheme privind acordarea de ajutoare de stat sub formă de granturi pentru sectorul cultural. Bugetul estimat pentru o astfel de inițiativă este de 100 de milioane de euro. Beneficiarii sunt organizațiile nonguvernamentale (ONG), firmele mici și mijlocii (IMM) și societățile comerciale.

Ar urma să fie lansate două tipuri de granturi:

 1. Microgranturi cu valoare fixă de 4000 de euro;
 2. Granturi variabile, raportate fie la vânzarea de carte, fie la numărul de bilete comercializate în anul 2019, cu un plafon maxim de 800.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

Solicita informatii:

  cropped-Loc-de-joaca-pentru-copii-Start-Up-Nation.png

  Loc de joaca pentru copii Start Up Nation

  Locurile de joaca reprezinta un proiect de succes pe programul Start Up Nation 2020. Este o afacere de succes la cheie, ce isi amortizeaza investitia intr-un timp scurt, daca locatia de implementare este intr-o zona cu trafic pietonal intens. 

  Locurile de joaca sunt din ce in ce mai cautate de parinti, atat pentru amuzament, cat si pentru invatarea si dezvoltarea abilitatilor copiilor. Un antreprenor care pune pasiune in tot ceea ce vrea sa dezvolte, va avea cu siguranta succes inca din primele luni. Un loc de joaca creat special pentru copii, unde acestia isi pot dezvolta abilitatile, talentele si cunoasterea exact asa cum le place lor, prin joaca si experiente noi, este una dintre cele mai fiabile idei de afaceri prin programul Start Up Nation 2019.

  Loc de joaca pentru copii Start Up Nation

  Se pot organiza zile de nastere pentru copii, serbari scolare, petreceri tematice, personalizate sau poate reprezenta doar un loc ideal de relaxare pentru micuti.

  Cu finantarea nerambursabila de 200000 lei prin programul Start Up Nation, se pot achizitiona echipamente precum

  • Loc de joaca modular
  • Ansamblu de joaca pentru copii ( diferite categorii de varsta)
  • Carusel Electric
  • Ansamblu casute tematice
  • Bouncer gonflabil
  • Tobogan Gonflabil
  • Sistem  sonorizare
  • Sistem de incalzire / climatizare
  • Ecran de proiectie

  Loc de joaca pentru copii Start Up Nation

  Societatea trebuie sa aiba urmatorul cod CAEN pentru a aplica si obtine ajutorul nerambursabil: 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

  Aceasta clasa include activitati recreative si distractive (cu exceptia balciurilor si a parcurilor de distractii) neclasificate in alta parte:

  -activitati ale parcurilor recreative (fara cazare)

  -exploatarea facilitatilor de transport recreativ, de exemplu porturi turistice

  -exploatarea partiilor de schi

  -inchirierea echipamentului de agrement , ca parte integranta a facilitatilor recreative

  -targuri si expozitii de natura recreativa

  -activitati ale plajelor, inclusiv inchirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc.

  -functionarea ringurilor de dans

  Aceasta clasa include de asemenea activitatile producatorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau distractive in direct, altele decat cele artistice sau sportive, cu sau fara facilitati.

  Aceasta clasa exclude:

  – functionarea telefericelor, funicularelor, schi-lifturilor, vezi cod CAEN 4939

  -croaziere de pescuit, vezi cod CAEN 5010, vezi cod CAEN 5030

  -asigurarea spatiului si a facilitatilor pentru scurte sejururi ale vizitatorilor in parcuri, paduri recreative si pe terenuri de camping, vezi cod CAEN 5530-parcuri de caravane, tabere recreative, tabere de vânătoare și pescuit, campinguri, vezi cod CAEN 5530

  -activități de servire a băuturilor în discoteci, vezi cod CAEN 5630

  -activități ale trupelor de teatru și de circ, vezi cod CAEN 9001

  Loc de joaca pentru copii Start Up Nation

  Daca esti interesat de acest proiect, trimite-ne mesajul tau!

  [Form id=”6″]
  cropped-pahare-si-recipienti-din-carton.png

  Linie fabricare caramizi si pavele – Start Up Nation

  Cu ajutorul Programului Start Up Nation poate fi demarata o activitate in domeniul fabricarii produselor pentru constructii- caramizi si pavele. La ora actuala, in Romania se construiesc o multime de case. Piata constructiilor este in plin avant si de aceasta conjunctura profita atat firmele specializate in proiectare, cat si comerciantii de materiale. 

  Multi dintre cei care contracteaza ridicarea unei case se concentreaza atat asupra casei in sine, cat si asupra spatiului din jur. O alee inlesneste accesul catre casa, garaj, gradina si trebuie luat in considerare impactul ei vizual. Mai ales atunci cand este amplasata intr-o gradina, o alee este o invitatie la plimbare. Foarte importante sunt materialele din care se construieste aleea: caramizile rosii sunt potrivite, in special, in spatiile cu multa verdeata, deoarece rosul si verdele sunt culori complementare. Pavarea cu elemente de culoarea pamantului este si ea inspirata, la fel si folosirea de materiale in culori identice cu cele ale zidului casei. 

  Linie fabricare caramizi si pavele – Start Up Nation

   Pavelele sunt confectionate in fabrici dintr-un amestec de materii prime, turnate intr-o matrita. Selectia de culori pentru pavele este foarte larga si, in functie de procesul de fabricatie, se realizeaza rapid si, la nevoie, pot fi refolosite, deoarece nu sunt fixate permanent si isi pastreaza perfect proprietatile estetice. Garantia unei culori rezistente, deorece pavajul nu se decoloreaza, astfel culorile sale raman intotdeauna vii si frumoase.

  Caramida ecologica poate fi facuta din urmatoarele materiale:

  – Reteta  1 (pamant +argila+nisip+var praf + ciment 6%)

  – Reteta  2( nisip + var + ciment)..

  Linie fabricare caramizi si pavele – Start Up Nation

  Toate aceste procentaje se pot echilibra in functie de materia prima unde este facuta constructia. Toate caramizile sunt facute hidraulic,cu masuri la comanda. Caramida este fabricate din argila naturala, uscata in cuptoare speciale la temperaturi ridicate. Acest proces confera o foarte buna rezistenta, caramida dovedindu-se a fi foarte durabila de-a lungul timpului. Un alt beneficiu al caramidei este culoarea, argila fiind un material natural care isi mentine culoarea luminoasa. Acest tip de caramida se gaseste in diferite nuante, de la carbune si maro inchis, la rosu si chiar nuante de roz. De asemenea, sunt disponibile intr-o mare varietate de forme si dimensiuni. Se monteaza usor, iar pretul de achizitie este accesibil. 

  Societatea trebuie sa aiba urmatorul cod caen pentru a obtine finantarea nerambursabila: 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii.  

  Aceasta clasa include: 

  -fabricarea de articole prefabricate din beton, ciment sau piatra artificiala pentru constructii: dale, pietre de pavaj, caramizi, borduri, foi, panouri, tevi, stalpi;

  -fabricarea de componente structurale prefabricate din ciment, beton sau piatra artificiala pentru cladiri si constructii industriale.

  Cumpara acum planul de afaceri castigator in sesiunile anterioare de accesare a fondurilor nerambursabile!

  Un plan de afaceri reprezinta harta antreprenorului de succes, care te ajuta sa iti atingi obiectivele si sa-ti duci la bun sfarsit ideea de business.

  cumpara acum - Linie fabricare caramizi si pavele – Start Up Nation

  Daca esti interesat de acest proiect, trimite-ne mesajul tau!

  [Form id=”7″]
  cropped-Organizare-evenimente-Start-Up-Nation.png

  Organizare evenimente Start Up Nation

  Organizare evenimente este un proiect de succes in 2019 pe programul Start Up Nation, acumuland un maxim de punctaj de 100 puncte. Desfasurarea unei astfel de activitati de Organizare evenimente presupune achizitionarea prin finantarea nerambursabila a echipamentelor precum: echipamente sunet si lumini, mobiler, linie bucatarie sau cort de evenimente.

  Organizare evenimente Start Up Nation

  Este o afacere de succes, putand organiza o gama variata de evenimente: petrecere de logodna, conferinte pentru firme recent deschise, expozitii de pictura, nunti, botezuri, petreceri private, aniversari, petreceri cu tematica, cocktail-uri, etc. Daca evenimentele se vor desfasura intr-un mediu inedit, cu mult bun gust, ferit de stres si agitatia orasului, succesul va fi garantat.

  Prin idei originale si inovatoare, petrecerea organizata poate fi cu adevarat una memorabila, intocmai precum a visat-o clientul. Un proiect Organizare evenimente prin Start Up Nation reprezinta o afacere de succes, deoarece tot mai multe persoane apeleaza la altfel de servicii, pentru a nu trece prin stresul caracteristic al organizarii unui astfel de eveniment.

  Organizare evenimente Start Up Nation

  Societatea trebuie sa aiba urmatorul cod CAEN pentru a aplica si a obtine ajutorul nerambursabil: 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

  Aceasta clasa include activitati recreative si distractive (cu exceptia balciurilor si a parcurilor de distractii) neclasificate in alta parte:

  • activitati ale parcurilor recreative (fara cazare)
  • exploatarea facilitatilor de transport recreativ, de  exemplu porturi turistice
  • exploatarea partiilor de schi
  • inchirierea echipamentului de agrement, ca parte integrantă a facilitatilor recreative
  • targuri si expozitii de natura recreativa
  • activitati ale plajelor, inclusiv inchirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc.
  • functionarea ringurilor de dans.

  Aceasta clasa include de asemenea activitatile  producatorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau distractive in direct, altele decat cele artistice sau sportive, cu sau fara facilitati.

  Cumpara acum planul de afaceri castigator in sesiunile anterioare de accesare a fondurilor nerambursabile!

  Un plan de afaceri reprezinta harta antreprenorului de succes, care te ajuta sa iti atingi obiectivele si sa-ti duci la bun sfarsit ideea de business.

  cumpara acum - Organizare evenimente Start Up Nation

  Daca esti interesat de acest proiect, trimite-ne mesajul tau!

  [Form id=”8″]
  Productie pungi din material netesut prin Start Up Nation

  Productie pungi din material netesut prin Start Up Nation

  Fabricarea pungilor din material netesut este un proiect de succes in 2019 pe programul Start Up Nation 2019. 

  Ambalajele din material netesut sunt produse recunoscute pe plan international care protejeaza mediul inconjurator. Produsul finit se realizeaza dintr-o materie prima inovativa, material netesut, care este o noua generatie de material ecologic. Este flexibil, usor, necombustibil, non-iritant, reciclabil, in conformitate cu standardul european EN 13432 privind cerintele pentru ambalaje recuperabile prin compostare si biodegradare. 

  Programul Start-up Nation ofera un ajutor considerabil pentru a pune bazele unei astfel de afaceri, prin fondurile 100% nerambursabile, in limita a 200000 lei.

  Productie pungi din material netesut prin Start Up Nation

  Pungile din material netesut reprezinta o afacere de succes, existand o piata larga de desfacere si o cerere in continua crestere. Nivelurile consumului de pungi de transport din material netesut ecologic variaza considerabil in Uniunea Europeana si au suferit oascensiune incepand cu data de 1 ianuarie 2019, cand a fost interzisa comercializarea ambalajele/pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner prin transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2015/ 720. Produsele finite din material netesut, utilizate pentru ambalarea marfurilor sau ca pungi de transport, cu sau fara maner sunt folosite in principal in domeniul cumparaturilor.

  Pentru un succes garantat, un antreprenor trebuie sa puna accent pe diversificarea gamei de ambalaje oferite si pe obtinerea unor produse cu un standard de calitate cat mai ridicat. Materia prima dispune de o paleta variata de culori luminoase si elegante, asigurand o larga utilizare, atat pentru comercianti, cat si pentru persoane fizice. Firele care stau la baza producerii materialelor netesute provin dintr-o fibra de natura chimica si una de origine vegetala, iar un utilaj realizeaza produsul finit, care este o panza fara componente textile.

  Productie pungi din material netesut prin Start Up Nation

  Societatea trebuie sa aiba urmatorul cod CAEN pentru a aplica si obtine ajutorul nerambursabil: 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic. 

  Aceasta clasa include: 

  -fabricarea articolelor din material plastic, utilizate pentru ambalarea marfurilor: -pungi, saci, containere, cutii, lazi, bidoane, flacoane, recipiente, etc. 

  Aceasta clasa exclude: 

  -fabricarea articolelor de voiaj din material plastic, vezi 1512.

  Cumpara acum planul de afaceri castigator in sesiunile anterioare de accesare a fondurilor nerambursabile!

  Un plan de afaceri reprezinta harta antreprenorului de succes, care te ajuta sa iti atingi obiectivele si sa-ti duci la bun sfarsit ideea de business.

  cumpara acum - Productie pungi din material netesut prin Start Up Nation

  Daca esti interesat de acest proiect, trimite-ne mesajul tau!

  [Form id=”9″]
  cropped-Spalatorie-automatizata-Start-Up-Nation.jpg

  Spalatorie automatizata Start Up Nation

  O afacere de succes prin programul Start Up Nation o reprezinta o spalatorie complet automatizata. Evolutia pietei auto a cunoscut in ultimii ani o puternica crestere, inregistrandu-se sporiri de la an la an in ceea ce priveste numarul autovehiculelor vandute in tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de achizitionare a acestora in sistem leasing.

  Spalatorie automatizata Start Up Nation

  O spalatorie automatizata este o afacere profitabila, usor de administrat. Autovehiculul intra pe o poarta, echipamentul incepe automat procesul de spalare, iar la finalizare se emite un semnal care anunta clientul ca trebuie sa scoata autovehiculul din spatiul respectiv.

  Optiunile speciale pe care le ofera spalatoria automatizata aduc un plus fata de concurenta:

  -Clientii pot seta automat consumul de substante chimice pe ecranul tactil, in functie de gradul de murdarie al vehiculului.

  -Clientii pot adauga sau muta orice etapa pe ecranul tactil.

  -Sisteme inteligente fara pilot, sistem de plati cu autoservire.

  -Tehnologie 360 de grade.

  -Sistem inteligent de amestecare chimica.

  -Sistem inovativ de suspensie fara rezistenta sine.

  -Sistem integrat de uscare rapida.

  -Sistem de alarma digitala prin recunoastere vocala.

  -Auto-verificare defecte in sistem.

  -Sistem anti-inghet.

  -Design prietenos.

  -LED cu ghidaj vocal.

  -Cutarare automata oglinzi retrovizoare.

  -Evidenta erorilor cu inregistrarea datelor.

  -Serviciu automat de asteptare.

  -Modul de control multiplu (ar putea opera sistemul de spalare prin panoul tactil, cartela magnetica, butonul stației de plata, telecomanda).

  Spalatorie automatizata Start Up Nation

  Societatea trebuie sa aiba urmatorul cod CAEN pentru a aplica si obtine ajutorul nerambursabil: 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor.

  Aceasta clasa include:

  -intretinerea si repararea autovehiculelor:

  -reparatii mecanice

  -reparatii electrice

  -repararea sistemelor electronice de injectie

  -intretinerea uzuala (curenta)

  -reparatii ale caroseriei

  -reparatii ale unor piese ale motorului

  -spalare, lustruire etc.

   -vopsire

  -repararea parbrizelor

  -repararea scaunelor din autovehicule

  -repararea, montarea sau inlocuirea anvelopelor si a camerelor de aer

  -tratamentul anti-rugina

  -instalarea de piese si accesorii optionale care nu fac parte din procesul de fabricatie.

  Aceasta clasa exclude:

  -resaparea si reconditionarea pneurilor, vezi cod CAEN 2211.

  Cumpara acum planul de afaceri castigator in sesiunile anterioare de accesare a fondurilor nerambursabile!

  Un plan de afaceri reprezinta harta antreprenorului de succes, care te ajuta sa iti atingi obiectivele si sa-ti duci la bun sfarsit ideea de business.

  alex1a - Spalatorie automatizata Start Up Nation

  Daca esti interesat de acest proiect, trimite-ne mesajul tau!

  [Form id=”10″]
  cropped-Salon-de-bronzare-prin-Start-Up-Nation.jpg

  Salon de bronzare prin Start Up Nation

  Un salon de bronzare reprezinta o idee de succes care poate fi realizata prin programul Start Up Nation. In Romania raportul dintre cerere si oferta in domeniul saloanelor de bronzare este serios disproportionat in detrimentul celei din urma, ceea ce constituie un motiv foarte bun pentru deschiderea unui nou studio de bronzare. 

  Salon de bronzare prin Start Up Nation

  Interiorul studioului trebuie sa fie primitor si comod pentru clienti, iar cabinele sa ofere suficient spatiu in jurul aparatului de bronzare pentru pregatirea de sedinta.

  Prin finantarea nerambursabila se pot achizitiona aparatele de bronzat, mobilier, aer conditionat, echipamente it etc. In amenajarea studio-ului de bronzare trebuie luate in calcul retelele de curent electric si climatizare. Aparatele de bronzare degaja multa caldura, prin urmare este necesara o unitate A/C puternica.

  Un salon de bronzare poate fi o afacere profitabila, daca se alege o locatie centrala, intr-o zona cu vizibilitate si oportunitati bune. In ciuda avertismentelor cu privire la expunerea la razele UV, industria saloanelor de bronzare  continua sa creasca. Serviciile unui salon de bronzare beneficiaza de o cerere ridicata si constanta tot timpul anului, iar factorii care vor asigura succesul afacerii vor fi utilizarea unor aparate de bronzat de calitate, precum si fidelizarea unui numar cat mai are de clienti.

  Salon de bronzare prin Start Up Nation

  Societatea trebuie sa aiba urmatorul cod CAEN pentru a aplica si obtine ajutorul nerambursabil: 9604 Activitati de intretinere corporala. 

  Aceasta clasa include: 

  -activitatile bailor (comunale) turcesti, saunelor si bailor de abur, solarelor, saloanelor de slabit, saloanelor de masaj etc. 

  Aceasta clasa exclude: – masajul medical si terapeutic, vezi 8690 

  -activitati ale cluburilor de sanatate, intretinere corporala (fitness) si culturism, vezi 9313.

  Cumpara acum planul de afaceri castigator in sesiunile anterioare de accesare a fondurilor nerambursabile!

  Un plan de afaceri reprezinta harta antreprenorului de succes, care te ajuta sa iti atingi obiectivele si sa-ti duci la bun sfarsit ideea de business.

  cumpara acum - Salon de bronzare prin Start Up Nation

  Daca esti interesat de acest proiect, trimite-ne mesajul tau!

  [Form id=”11″]
  cropped-Start-Up-Nation-Constructii.jpg

  Start Up Nation Constructii

  Desfasurarea unei activitati de lucrari in constructii se incadreaza in programul Start Up Nation cu un punctaj maxim, de 100 de puncte. Achizitionarea prin proiect a unor echipamente specifice si existenta cunostintelor necesare desfasurarii unei astfel de activitati, sunt vitale pentru succesul afacerii.

  O societate de constructii ofera o gama variata de servicii curatarea amplasamentelor, lucrari de mutare a pamantului (excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor), pregatirea santierelor, indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor.

  Start Up Nation Constructii

  Start Up Nation ConstructiiPachetul 1 -Start up  Nation – CONTINE 3 Bucati Miniexcavator (incarcare cu cuva/ sapare santuri/ picamar /plug zapada etc )

  Usor de operat si intretinut, fiind mic si flexibil, puteti achizitiona prin programul Start Up Nation 3 miniexcavatoare fie cu accesorii diferite, fie identice, la cerere, doar 1 accesoriu/miniexcavator. Accesoriile se schimba usor, sunt variate si pentru diverse operatiuni:  cupa, sapatorul, sfredelul, elevator, suflanta de zapada, matura, taietor de gazon, grapa, plug zapada etc. Componentele utilizate sunt in mare parte importate de la branduri straine. 

  Start Up Nation ConstructiiPachetul 2 -Start up  Nation CONTINE 1 Mini-excavator  + 1 Excavator de 1.2 tone

  Un echipament cu sasiu special, care se conduce cu ajutorul unui volan, cu tractiune integrala, avand control al directiei, foarte versatil, putand raspunde unor sarcini de lucru variate. Rolul unui excavator pe senile este destinat lucrarilor de sapare, dar la fel de bine poate fi echipat cu ciocan hidraulic, cupa concasoare sau foarfece demolatoare si sa realizeze lucrari de demolare. Un excavator furnizeaza putere, productivitate si performanta maxima in toate lucrarile – pregatirea santierului, saparea santurilor, excavare si pana la demolare, incarcarea camioanelor si multe altele.

  Start Up Nation ConstructiiPachetul 3 -Start up  Nation CONTINE 1 Excavator 3,5 tone + 1Excavator  de 1.2 tone

  Pompa variablia: Utilizarea celui mai avansat sistem de deplasare constanta a pompei cu piston, poate ajusta in mod automat debitul si presiunea hidraulica a uleiului, conform schimbarilor conditiilor de munca. Simultan, modul de operare este mai flexibil si se realizeaza astfel insemnate economii de combustibil. Dispozitiv de deplasare: Utilaj de constructie standard, la care se folosesc piese de import, iar calitatea motorului si a reductorului dus la o extindere considerabila a duratei de viata a pieselor. Dispozitivul rotativ: Utilizarea franei umede multi-disc cu un control tampon conduce la o franare mai rapida si mai eficienta. Compania detine brevete patentate de inevntie pentru utilaje.

  Start Up Nation ConstructiiPachetul 4 -Start up  Nation CONTINE 1 Excavator 2 tone +1 Miniexcavator (prezentat in pachetul1 -incarcare cu cuva / sapare santuri / picamar/plug zapada etc )

  Folosind un sistem avansat de pompa cu piston de deplasare, putere variabila, se pot regla automat debitul si presiunea uleiului hidraulic, in functie de schimbarea conditiilor de lucru. In acelasi timp, operarea este mai flexibila si isi atinge scopul de a economisi combustibil.

  Start Up Nation ConstructiiPachetul 5 – Start up  Nation CONTINE 1 Excavator 6.3 tone

  Este un excavator  de 6.3 tone, echipat cu o cuva si un incarcator, cu structura dual variabila, puternic, avand o fiabilitate ridicata. Are o functie dubla, de excavare si incarcare, fiind complet echipat pentru lucru in spatii inguste. Este un utilaj convenabil si flexibil, eficient, fiind manevrat usor, atat in partea din fata cat si in cea din spate. Scaunele se rotesc la 360 de grade, beneficiind de o cabină din sticla securizata, ceea ce confera o mai mare vizibilitate si de o conducere mai confortabila.

  Start Up Nation Constructii

  Societatea trebuie sa aiba urmatorul cod CAEN pentru a aplica si a obtine ajutorul nerambursabil Start Up Nation: 4312 Lucrari de pregatire a terenului. 

  Aceasta clasa include: 

  -curatarea amplasamentelor 

  -lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, dinamitari etc. 

  -pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: -indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale.

  Aceasta clasa include de asemenea: 

  -executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor 

  -executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere.

  Cumpara acum planul de afaceri castigator in sesiunile anterioare de accesare a fondurilor nerambursabile!

  Un plan de afaceri reprezinta harta antreprenorului de succes, care te ajuta sa iti atingi obiectivele si sa-ti duci la bun sfarsit ideea de business.

  cumpara acum - Start Up Nation Constructii

  Daca esti interesat de acest proiect, trimite-ne mesajul tau!

  [Form id=”12″]
  cropped-Studio-FOTO-VIDEO-Start-Up-Nation.jpg

  Studio FOTO VIDEO Start Up Nation

  Infiintarea unui studio foto-video reprezinta una dintre ideile de afaceri ale caror cheltuieli sunt eligibile in programul Start Up Nation. O firma care efectueaza activitati foto-video poate realiza o gama foarte variata de produse si servicii: fotografii si video de produs, fotografii si video nou-nascuti, bebelusi, copii, scene cu parinti impreuna cu copiii, evenimente de viata, fotografii si video botez, nunta si aniversare, fotografii si video corporate, activitati de editare si post editare foto si video, productie si postproductii de material video fie ca e vorba de reclame TV sau filme de promovare.

  Studio FOTO VIDEO Start Up Nation

  Prin proiect se pot achizitiona echipamente precum:

  • camere fotografice și camere video;
  • obiective pentru camerele fotografice;
  • fundal cadru si stand telescopic;
  • sistem de rulare mai multe fundaluri foto;
  • blitz de studio portabil;
  • transmitator si receptor radio pentru blitz;
  • spatii de stocare (memorii externe);
  • acumulatori camera si blitz;
  • modificator de lumina;
  • lampa cu lumina continua si tehnologie LED;
  • stabilizator camera;
  • trepied;
  • programe de grafica foto sau video, care sa permita efectuarea unor corectii minime sau prelucrarea amanuntita;
  • achizitionarea unui autoturism pentru deplasarea la evenimente.

  Activitatea foto-video presupune oferirea unor servicii precum:

  • servicii foto-video de eveniment (nunta, botez si alte evenimente);
  • fotografie si servicii video pentru promovarea produselor;
  • fotografie de studio ( portofoliu, albume, altele)
  • fotografie si servicii video pentru serbari si evenimente destinate copiilor;
  • fotografie de peisaj;
  • fotografie de arhitectura.

  Studio FOTO VIDEO Start Up Nation

  Societatea poate aplica pe unul din cele trei coduri CAEN eligibile in programul Start Up Nation:

  • 7420 Activitati fotografice; 
  • 5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; 
  • 5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune.

  Studio FOTO VIDEO Start Up Nation

  Cumpara acum planul de afaceri castigator in sesiunile anterioare de accesare a fondurilor nerambursabile!

  Un plan de afaceri reprezinta harta antreprenorului de succes, care te ajuta sa iti atingi obiectivele si sa-ti duci la bun sfarsit ideea de business.

  cumpara acum - Studio FOTO VIDEO Start Up Nation

  Daca esti interesat de acest proiect, trimite-ne mesajul tau!

  [Form id=”13″]